Elektroninis deklaravimas: pažangi patirtis, taupanti Jūsų laiką ir lėšas

2009 m. kovo 4 d., Telšiai. Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Telšių AVMI) informuoja, kad mokesčių mokėtojai, deklaruojantys pajamas elektroniniu būdu, jau gali naudotis preliminaria gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) deklaracija. Mokesčių mokėtojams Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) jau paruoštos preliminarios (iš dalies užpildytos) deklaracijos, sukurtas elektroninis pagalbininkas – „Elektroninis vedlys“, kuris interaktyviai žingsnis po žingsnio parodys, kaip peržiūrėti, patvirtinti, parsisiųsti ar užpildyti pajamų deklaraciją ir padaryti kitus su deklaravimo procesu susijusius veiksmus, todėl deklaracijų pildymas bei pateikimas mokesčių inspekcijai tapo dar greitesnis ir paprastesnis.

Gyventojai, deklaruojantys pajamas elektroniniu būdu, kaip ir praėjusiais metais, pildys vieną visiems bendrą deklaraciją (GPM305 dokumento forma), kurioje bus pateikiami duomenys apie gautas pajamas, susijusias su darbo santykiais, ir išlaidas, apie kurias mokesčių inspekcijai pranešė tretieji šaltiniai (bankai, draudimo bendrovės, kompiuterių pardavėjai ir pan.), taip pat pajamų mokesčio suma, sumokėta už verslo liudijimą. EDS esančiose pažymose bus pateikiama informacija apie gyventojų pajamas, gautas iš nekilnojamojo turto bei vertybinių popierių sandorių.
VMI interneto puslapyje www.vmi.lt mokesčių mokėtojai, pildantys deklaracijas, ras metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (MNPD) skaičiuoklę. MNPD, kurį reikia įrašyti deklaracijoje, yra skirtingas kelis vaikus auginantiems tėvams, ribotą darbingumą turintiems mokesčių mokėtojams, asmenims, dirbusiems žemės ūkyje, kai kuriems kitiems gyventojams, todėl skaičiuoklė sumažins klaidų tikimybę.
„Kiekvienais metais daugėja elektroniniu būdu pateikiamų deklaracijų – gyventojai įvertino, kad elektroninis deklaravimas, VMI sukurtos pagalbinės priemonės (skaičiuoklės, elektroninis vedlys) taupo ne tik gyventojų laiką ir lėšas, tačiau ir valstybės resursus, – sako Telšių AVMI viršininko pavaduotoja Lolita Petrutytė. – Elektroniniu būdu teikiamas deklaracijas tereikia patikrinti, patvirtinti ir išsiųsti“.
Praėjusiais metais Telšių AVMI sulaukė apie 53 tūkst. gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų, beveik 92 proc. iš jų pateikta elektroniniu būdu. 2007 metais apie 80 proc. visų pateiktų GPM deklaracijų buvo pateikta elektroniniu būdu, 2006 m. – 36 proc. Mokesčių mokėtojams Telšių AVMI pernai grąžino apie 19 mln. litų GPM permokos.
,,Deklaruojant pajamas taip pat galima užpildyti ir prašymą pervesti iki 2 proc. nuo sumokėtos GPM sumos paramai. Kaip tai padaryti paprasčiausiu būdu taip pat parodys e. vedlys“, – teigia Telšių AVMI viršininko pavaduotoja, pabrėždama, kad naudodamiesi EDS mokesčių mokėtojai išsaugo konfidencialumą, parama skiriama laisva valia, sistemoje gyventojas informuojamas, ar parama pasiekė gavėją.
Telšių AVMI primena, kad deklaruoti pajamas ar skirti paramą elektroniniu būdu gali ir asmenys, neturintys namuose kompiuterio ar interneto prieigos. VMI sėkmingai bendradarbiauja su Viešųjų interneto prieigos taškų (VIP taškų) asociacija, todėl mokesčių mokėtojai pajamas gali deklaruoti ir šiuose taškuose.
2008 metais Mažeikių, Telšių ir Plungės rajonų bei Rietavo savivaldybėje veikė 19 VIP taškų (Telšių rajone — aštuoni, Mažeikių rajone – trys, Plungės rajone – šeši ir Rietavo savivaldybėje – du Telšių rajone — aštuoni, Mažeikių rajone – trys, Plungės rajone – šeši ir Rietavo savivaldybėje – d((Telšių rajone — 8, Mažeikių rajone – 3, Plungės rajone – 6 ir Rietavo savivaldybėje – 2), šiemet jų yra gerokai daugiau – 55 (Telšių rajone — aštuoni, Mažeikių rajone – trys, Plungės rajone – šeši ir Rietavo savivaldybėje – du Telšių rajone — aštuoni, Mažeikių rajone – trys, Plungės rajone – šeši ir Rietavo savivaldybėje – d((Telšių rajone — 19, Mažeikių rajone – 16, Plungės rajone – 13 ir Rietavo savivaldybėje – 7). Praėjusiais metais gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo laikotarpiu iš VIP taškų ir seniūnijų Telšių AVMI gavo daugiau kaip 1000 gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų ir apie 600 prašymų pervesti iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos paramos gavėjams. Iš viso  šalies kaimo vietovėse yra per 800 VIP taškų.
Telšių AVMI primena, kad pajamas bei turtą privalo deklaruoti valstybės politikai, tarnautojai, Europos Parlamento nariai, kiti asmenys, išvardyti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje ir jų šeimos nariai. Šie asmenys iki š. m. gegužės 4 d. turi pateikti metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją. Valstybės tarnautojai, vykdydami pareigą deklaruoti pajamas ir turtą, gali naudotis tarnybiniais kompiuteriais – tai nelaikytina Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų, draudžiančių naudotis valstybės ar savivaldybių nuosavybe ne tarnybiniams tikslams, pažeidimu.
Deklaracijas taip pat privalo pateikti ir individualiai dirbantys gyventojai, t.y. kurie VMI užsiregistravo kaip vykdantys arba vykdę individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir gavo pajamų; ūkininkai ir jų partneriai, kai kurie kiti mokesčių mokėtojai. Gyventojas, abejojantis, ar privalo teikti deklaraciją, visą informaciją gali gauti paskambinęs VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 arba apsilankęs VMI interneto puslapyje www.vmi.lt.

Naudingos nuorodos:

Elektroninio deklaravimo sistema: http://deklaravimas.vmi.lt/
2008 metų gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=101419
Elektroninis vedlys: http://pagalba.vmi.lt
Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių informacijos centro konsultacinės medžiagos duomenų bazė: http://mic.vmi.lt/first.do