E. Masiulis: elektroninis balsavimas – vienintelis būdas didinti rinkėjų aktyvumą

 

Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis mano, jog norint, kad Lietuvos piliečiai aktyviau reikštų savo politinę valią ir dalyvautų rinkimuose, būtina suteikti galimybę balstuoti ne tik tradiciniu, bet ir elektroniniu būdu. Ministro manymu, taip pat būtina plėtoti elektroninių pranešimų pristatymo sistemą ir paprastinti gyvenamosios vietos deklaravimo tvarką.

 

„Būtina iš esmės spręsti ne tik pažymėjimų pristatymo, bet ir rinkėjų aktyvumo problemą. Turime sudaryti sąlygas balsuoti ir tiems, kurie turėdami balsavimo teisę ir netgi gavę rinkėjo pažymėjimą dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, komandiruotės, emigracijos, ligos ar panašiai, negali pasinaudoti išankstiniu balsavimu ar balsuoti specialiose vietose“, – sako E. Masiulis. Oficialiai nefiksuojama emigracija, judėjimas šalies viduje keičiant gyvenamąją vietą, netiksli rinkėjų sąrašų registracijos sistema nulėmė, kad šiemet 12,6 proc. rinkėjų buvo neįteikti rinkėjų pažymėjimai.

Susisiekimo ministras mano, kad būtina plėtoti elektroninių pranešimų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistemą Lietuvoje. „Verslo įmonės jau vysto sistemas, kurias įdiegę atsisako popierinių dokumentų, pavyzdžiui, sąskaitų siuntimo gyventojams. Šalyje turi būti sukurta elektroninių pranešimų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistema, kuria gyventojams ir organizacijoms būtų pateikiami pranešimai apie valstybės institucijų ir įstaigų teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas, kiti pranešimai. Tokios sistemos sukūrimas tuo pačiu ženkliai sumažintų biurokratinio aparato išlaikymo išlaidas ir ženkliai taupytų piliečių laiką. Taip galėtų būti pristatomi ir rinkėjo pažymėjimai“, – sako E. Masiulis.

E. Masiulio teigimu, net atokiuose šalies rajonuose gyvenantiems žmonėms, nesinaudojantiems internetu, pranešimai galėtų būti siunčiami elektroniniu būdu – internetu pranešimas pasiektų arčiausiai žmogaus esantį pašto skyrių ir tik ten būtų atspausdintas ant popieriaus. Tokiam dokumentui pristatyti pakaktų vietinio transporto, tad būtų sutaupytos didžiulės išlaidos logistikai.

Ministro manymu, kartu kuo skubiau reikėtų ir paprastinti gyvenamosios vietos deklaravimo tvarką. „Dabar gyventojas turi eiti į seniūniją, kuri dažniausiai šią paslaugą teikia griežtomis darbo valandomis, kai žmogus pats turi būti darbo vietoje. Tai atima nemažai laiko, procesas labai formalus, todėl daugelis net nesivargina to daryti“, – sako E. Masiulis.

Ministro teigimu, galima būtų perimti užsienio šalių, pvz., Suomijos patirtį, kur deklaruoti gyvenamąją vietą galima elektroniniu būdu ir tam sugaištamos tik kelios minutės. „Gyventojo vietos paskeitimą elektroninėse sistemose fiksuoja įvairios institucijos – į naują deklaruotą gyvenamąją vietą sėkmingai atkeliauja visa korespondencija, sąskaitos, kvietimas balsuoti, municipalinė, teisėsaugos informacija, karinės prievolės dokumentai ir net užprenumeruota spauda“, – sako ministras.

„Manau, kad ši Vyriausybė turi parengti balsavimo internetu įvedimo Lietuvoje programą, priimti tai reglamentuojančius teisės aktus ir pasiekti, kad artimiausiuose – 2011 m. savivaldos rinkimuose galėtume balsuoti elektroniniu būdu. Esu pasiryžęs pats asmeniškai siekti to ir prisiimti atsakomybę“, – teigia E. Masiulis.

„Balsavimas internetu ir elektroninių pranešimų pristatymo sistema sutaupytų rinkimams skiriamų lėšų, žmogiškųjų resursų ir laiko bei būtų pirmas realus žingsnis įgyvendinant e-valdžios koncepciją Lietuvoje“, – sako E. Masiulis.

www.kontrastai.lt