Griežtinami būsimųjų vairuotojų mokymai

Susisiekimo ministerija nutarė griežtinti mokymų tvarką, nes didžiausią dalį tarp sukeliančių autoavarijas sudaro nepatyrę vairuotojai, turintys iki 2 metų vairavimo stažą. Viena iš naujovių taps reikalavimas nuo 2012 m. filmuoti ir įrašinėti vairavimo mokykloje laikomą praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą. Gerokai pailginta ir praktinio vairavimo mokymų trukmė. Be to, būsimieji vairuotojai, siekiantys gauti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galės pradėti mokytis vairavimo mokyklose nuo 17 metų.

 

Būsimų vairuotojų pirminį mokymą sudarys trys etapai – pirmasis, tarpinis ir antrasis.

Pirmajame etape būsimasis vairuotojas vairavimo mokykloje turės įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių.

Tarpiniame etape vairavimo mokykla privalės organizuoti mokinių pirmajame etape įgytų žinių ir gebėjimų patikrinimą.

Antrajame etape būsimasis vairuotojas turės įtvirtinti teorines žinias ir praktinio vairavimo įgūdžius.

 

Vairavimo mokykla mokiniui, išlaikiusiam pirminio mokymo kurso galutines įskaitas, galės išduoti vairuotojų pirminio mokymo kurso baigimo liudijimą. Šį liudijimą ir kitus reikalingus dokumentus mokinys pateiks VĮ „Regitra“ egzaminams laikyti. Liudijimas galios 1 metus nuo išdavimo datos. 

 

Atsižvelgiant į Europos šalių patirtį, pakeista ir vairuotojų mokymo kurso trukmė. Visoms motorinių transporto priemonių kategorijoms 25 proc. sumažintas teorijos mokymo kurso valandų skaičius (B kategorijai nuo 60 iki 40 val.). Praktinio vairavimo valandų skaičius B kategorijos transporto priemonių vairuotojams padidintas nuo 20 iki 30 val.

Praktinio vairavimo kursą sudarys 4 dalys: 4 val. vairavimo mokymo aikštelėje, 16 val. mieste (iš jų 2 val. rekomenduojama tamsiuoju paros metu), 2 val. užmiestyje. Likusios 8 val. bus paskirstomos pagal individualų poreikį (tik B kategorijai).

 

Permainų vėjai pasiekė ir pačias vairavimo mokyklas. Joms bus privaloma turėti nuosavą arba kitais teisėtais pagrindais naudojamą uždarą aikštelę su asfalto ar betono danga, o bet kuri mokymo patalpa negalės būti nutolusi nuo vairavimo mokymo aikštelės toliau kaip 20 kilometrų.

 

Vairavimo mokyklos turės daryti ir vienus metus saugoti praktinio vairavimo (B, BE, C, C1E, CE, D, D1E ir DE kategorijos transporto priemonių) įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašus, todėl joms bus privaloma turėti šiam tikslui reikiamą įrangą.  

 

Susisiekimo ministerija taip pat nutarė riboti ir automobilių, kurie naudojami mokymui, amžių. Vairuotojų rengimui naudojamos B kategorijos mokomosios transporto priemonės turės būti ne senesnės kaip 10 metų.

 

www.atn.lt