"Sodros" paaiškinimas dėl ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų apmokestinimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau „Sodra”) informuoja apie nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Valstybinio socialinio draudimo, gyventojų pajamų mokesčio, sveikatos draudimo įstatymų pakeitimus bei išaiškina tvarką, kuria mokamos privalomojo sveikatos draudimo (toliau PSD) įmokos nuo valstybinio socialinio draudimo pašalpų (ligos, motinystės, motinystės (tėvystės), tėvystės) ir darbdavio išmokamų pašalpų už pirmąsias 2 nedarbingumo dienas, kurios apskaičiuotos ir išmokamos už laikotarpius nuo 2009-01-01.

Taigi 6 proc. PSD įmoką už pašalpas (ligos, motinystės, motinystės (tėvystės), tėvystės), apskaičiuotas už laikotarpius nuo 2009-01-01, „Sodra” perveda Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau VMI), kitu nei gyventojų pajamų mokesčio (toliau GPM) įmokos kodu. PSD įmoka bus apskaičiuota nuo tos pačios bazės kaip ir GPM, t. y. bus taikomas neapmokestinamas pajamų dydis (toliau NPD).

Darbdavys, taip pat išmokėdamas pašalpas už pirmąsias 2 nedarbingumo dienas apskaičiuoja ir 6 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmoką ir ją perveda VMI.

Pirmuoju ir antruoju atvejais taikoma Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 8 dalis bei 18 str. 6 dalis.

Taip pat „Sodra” informuoja, kad vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 8 dalimi ir 18 str. 6 dalimi, valstybinio socialinio draudimo pašalpos (ligos, motinystės, motinystės (tėvystės), tėvystės), apskaičiuotos už 2008 m. gruodžio ir / ar ankstesnius mėnesius, išmokamos po 2008 m. gruodžio 31 d., turi būti apmokestintos 15 proc. GPM ir 6 proc. sveikatos draudimo įmoka. Ir 15 proc. GPM, ir 6 proc. sveikatos draudimo įmokos turi būti apskaičiuotos nuo tos pačios bazės (NPD už gruodžio ir / ar ankstesnių mėn. pašalpas netaikomas).

Taip pat apmokestinamos darbdavio po 2008 m. gruodžio 31 d. išmokamos pašalpos už pirmąsias 2 nedarbingumo dienas, buvusias gruodžio ir / ar ankstesniais mėnesiais (t. y. darbdavys privalo išskaičiuoti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį, ir 6 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas, remdamasis Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 8 dalimi bei 18 str. 6 dalimi, ir pervesti VMI).