PKN ORLEN paskelbė 2008 metų konsoliduotus finansinius rezultatus

Lenkijos naftos koncerno ORLEN konsoliduotus 2008 metų finansinius rezultatus lėmė neigiami makroekonominiai IV ketvirtį pasireiškę reiškiniai. Dėl didelių naftos kainų pokyčių koncerno veiklos pelnas sumažėjo 2,7 mlrd. zlotų, o valiutų kursų svyravimai finansinius kaštus sumažino 1,5 mlrd. zlotų. Pažymėtina, kad atsargų įvertinimo ir kurso skirtumų įtaka finansiniams rezultatams yra vertinama grynai buhalteriškai, o ne pagal grynuosius pinigus.

Nepaisant sudėtingos padėties pasaulio rinkose per praėjusius metus koncernui pavyko pasiekti gerų veiklos rezultatų. Nuosekliai įgyvendinama strategija ir veiklos kaštų optimizacija koncerno pajamas padidino 25 proc. Naftos perdirbimo apimtys išaugo 22 proc., mažmeninės prekybos apimtys –13 proc., o didmeninės prekybos – 22 proc.

Rezultatai
PKN ORLEN 2008 m. veiklos pelnas, nepaisant neigiamo atsargų įvertinimo buvo teigiamas ir siekė 758 mln. zlotų. Dėl 48 proc. (iki 625 mln. zlotų) išaugusių gamybos apimčių ir pardavimų ne kuro segmente, žymiai pagerėjo veiklos rezultatai mažmeninės prekybos segmente. Prastesnius perdirbimo sektoriaus rezultatus lėmė neigiamai įvertintos atsargos. Naftos chemijos segmento rezultatų pablogėjimą lėmė sumažėjusios olefinų pardavimų apimtys ir mažos poliolefinų maržos. Geresnė marža lėmė 16 proc. pagerėjusius rezultatus chemijos segmente.

PKN ORLEN pardavimų augimo dinamika 2008 m. buvo didesnė nei rinkos augimas. Pardavimų apimtys išaugo 16 proc. ORLEN grupėje ženkliai (22 proc.) padidėjo naftos bei (26 proc.) vidutinių distiliatų gamybos apimtys.

2008 PKN ORLEN kapitalo grupės pajamos siekė 79,5 mlrd. zlotų ir buvo 25 proc. didesnės nei 2007 metais. PKN ORLEN veiklos pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją EBITDA siekė 3,24 mlrd. zlotų. Konsoliduoto grynojo pelno rezultatai buvo neigiami (- 632 mln. zlotų).

Valiutų kursų svyravimai ir zloto nuvertėjimas lėmė užsienio valiutinių kreditų perskaičiavimą, tačiau ORLEN grupė vykdė konservatyvią finansinę politiką ir nenaudojo jokių spekuliacinių instrumentų.

Rezultatai pagal LIFO
Lyginant su 2007 m., EBITDA išaugo 32 proc. nuo 3,86 mlrd. zlotų iki 5,09 mlrd. zlotų. Veiklos pelnas EBIT, siekė 2,6 mlrd. zlotų ir buvo 81 proc. didesnis nei 2007 m. Grynasis pelnas siekė 884 mln. zlotų ir buvo 43 proc. mažesnis nei 2007 m. Grynųjų pinigų srautai palyginti su 2007 metais padidėjo daugiau kaip 1,6 mlrd. zlotų.

Strategijos įgyvendinimas
Kaip ir buvo suplanuota, 2008 metais didėjo gamybos apimtys ir degalų, ypač dyzelino, taip pat prekių ir paslaugų pardavimai. Nepaisant nestabilios makroekonominės aplinkos, 2008 m. koncernas įgyvendino ilgalaikius strateginius projektus, kurių rezultatai turės teigiamą įtaką būsimiems įmonės rezultatams. Praėjusių metų investicinės išlaidos siekė 3,9 mlrd. zlotų.

Svarbiausių projektų įgyvendinimas 2008 m.
Perdirbimas: dyzelino hidrovalymo įrenginio (HON) VII ir vandenilio gamybos įrenginio Plocke statyba, dyzelino gamybos įrenginio (HONH)1) Plocke statyba, vakuuminio distiliavimo kolonos „Mažeikių naftoje“ atstatymas ir paleidimas.
Naftos chemija: įrenginių, skirtų paraksileno ir tereftalio rūgšties gamybai bei benzeno ir C5 frakcijos ekstrahavimui „Unipetrol“ grupėje, statyba.
Mažmeninė prekyba: atidaryta 71 degalinė (iš jų 31 frančizės pagrindu), 225 degalinės buvo modernizuotos, pervadintos ir pertvarkytos.

Strateginiai planai 2009 metams
PKN ORLEN nuosekliai tęs strategijos, paskelbtos praėjusių metų pabaigoje, įgyvendinimą. Esant sunkiai padėčiai pasaulio rinkose, siekdamas išlaikyti numatytus rodiklius, koncernas sieks optimizuoti veiklos kaštus ir ieškoti taupymo galimybių visose veiklos srityse. Koncernas nusprendė laikinai atidėti dar nepradėtus arba neprioritetinius investicinius projektus.
Tuo tarpu svarbiausi koncerno projektai bus ir toliau įgyvendinami. Prioritetas perdirbimo segmente 2009 m. yra naujo dyzelino hidrovalymo įrenginio Plocke paleidimas.

Šiais metais mažmeninės prekybos segmente daugiausia dėmesio bus skiriama pardavimo apimčių didinimui, tolesniam ne kuro maržos augimui bei degalinių ir marketingo kaštų mažinimui. Numatoma toliau tęsti modernizaciją ir degalinių tinklo optimizaciją, plėsti ne kuro asortimentą ir efektyvinti sąnaudas.
Naftos chemijos segmente numatoma investuoti į dviejų įrenginių: Paraksileno (PX) ir tereftalio rūgšties (PTA) statybą. Naują butadieno įrenginį, kurio galia 120 kt per metus, numatoma pastatyti Čekijos perdirbimo gamykloje „Unipetrol“. Siekiant užtikrinti augantį „Anwil“ konkurencingumą ir šių aktyvų patrauklumą būsimiems pirkėjams, chemijos pramonės gamybos įrenginiai bus sistemingai modernizuojami ir išplėsti.
Įmonė planuoja tęsti turimų „Polkomtel“ S.A akcijų paketo pardavimo procesą bei pasiruošimus ZA Anwil SA. pardavimui.