Valinsko partija palaimino prezidentu norintį tapti Valinską

www.alfa.lt

Tautos prisikėlimo partija prezidento rinkimuose kelia savo vadovo Arūno Valinsko kandidatūrą. Tai buvo nuspręsta partijos suvažiavime Vilniuje sekmadienį. Šiame suvažiavime taip pat girdėjosi nemažai pasipiktinusių partijos narių balsų – esą partijos vadovybės veikla yra neskaidri, paprastiems „prisikėliečiams“ nėra žinoma, kurie organai visos partijos vardu priima sprendimus, bei kas į tuos organus įeina.A. Valinskas buvo vienintelis pasiūlytas partijos kandidatas tapti prezidentu. Tačiau jo kandidatūros nepalaikė beveik trečdalis balsavusiųjų „prisikėliečių“. „Už“ balsavo 249 partiečiai, „prieš“ – 3, o 109 susilaikė.

Bene visi susilaikę žmonės sėdėjo salės gilumoje. Palaikę A. Valinską – priekyje.

Viena suvažiavimo dalyvė kandidatų į prezidentą svarstymo metu prašė šį klausimą atidėti ir padaryti pertrauką kavai išgerti – mat, skundėsi ji, posėdis tuo metu truko jau dvi valandas, tad žmonės yra išalkę.

Po balsavimo A. Valinskas dar nesantis neapsisprendęs, ar rinkimų kampanijos laikotarpiu ir toliau bus Seimo pirmininku, ar išeis atostogų. Būdamas Seimo pirmininku jis privalėtų visur vykti su specialiu jo pareigoms privalomu automobiliu. „Manau, tai spręsime su Seimo valdybos nariais bei mano pirma pavaduotoja Irena Degutiene“, – sakė A. Valinskas.

Jis taip pat tikino nebijantis eurokomisarės Dalios Grybauskaitės konkurencijos ir griežtai atsisakė komentuoti savo galimybes rinkimuose. „To reikėtų atsiklausti rinkėjų. Išrinks, neišrinks – tai nėra svarbus dalykas“.

A. Valinskas, žadėjo, jog jo kampanija bus finansuojama daugiausia iš lėšų, kurias partijai skirs valstybė. Ši parama partijoms yra skirstoma pagal parlamento rinkimuose surinktus balsus.

Šeštadienį partijos suvažiavime buvo patvirtinta tik partijos nauja programa bei išrinktas kandidatas parlamento rinkimuose. Tuo tarpu kiti darbotvarkės klausimai, tarp jų atnaujintų įstatų tvirtinimas, buvo netikėtai partijos vadovybės iniciatyva nuketi į kitą suvažiavimą, kurį šaukti pažadėta po trijų savaičių.

Pasveikinti partijos atvyko kelių politinių partijų atstovai, tačiau nebuvo nė vieno partijos vadovo. Dalyvavo konservatorius Rimantas Dagys, libsąjūdietis Gintaras Steponavičius, libcentristas Vytautas Bogušis, darbietė Virginija Baltraitienė, socdemas Česlovas Juršėnas. Beje, ilgiau pasiliko tik pastarasis, kiti išvyko išsyk po A. Valinko pristatomosios kalbos.

Valinskas: reitingai rodo gerus darbus ir nėra tikslūs

Apie sparčiai krentančius partijos reitingus kalbėjo bene visi pasisakiusieji. Pats A. Valinskas juos savo pristatomoje kalboje paminėjo bent tris kartus. Bei kelissyk aiškino, jog jie krentantys dėl partijos teisingos, nepopulistinės veiklos, o vieną sykį net juokaudamas pasveikino bendrapartiečius su jų mažėjimu. Reitingams įtakos esą turi ir konfliktai su senuoju politikos elitu bei žiniasklaida.

„Mūsų reitingai nenumaldomai krenta – tai rodo tai, kad mes darome kas būtina, bet ne populiaru“, – apibūdino A. Valinskas.

Kiek vėliau, diskusijų metu, jis buvo griežtesnis ir apkaltino reitingų rengėjus, kad reitingai sudaromi nesąžiningai.

Jis sakė dvidešimt metų dirbantis savo srityje, todėl apie reitingus „puikiai žino, kaip jie daromi ir kaip jais manipuliuojama“. Pvz., jis tiksliai žinantis, praeitų metų gegužės mėnesį jo partija buvo bene pirma pagal populiarumą, tačiau partija nebuvo įtraukta į reitinguojamųjų sąrašą. Todėl buvo labai išaugęs stulpelis nežinančių, už ką balsuos.

Partijos narys iš Kaišiadorių nesutiko: „Reitingai krenta ne pagal laikraščius, apklausas, o bendravimas su žmonėms“.

Pirmininkas oponentams siūlė protingai patylėti

Kai kurie „prisikėliečiai“ suvažiavime viešai skundėsi nežinantys, kas partijoje priima sprendimus, pavyzdžiui, kas rengė programą, kas parenka žmones, kurie nuo partijos bus skiriami į įvairius postus. Beje, pats A. Valinskas pripažino, jog nemažai dalyvių tik suvažiavime pirmą sykį turėjo galimybę išvysti atnaujintų partijos įstatų bei programos projektus.

Suvažiavimo metu buvo pasigirdę ir balsų, jog partijai nereikia kelti savo kandidato, geriau palaikyti vieną iš kitų politinių jėgų.

Taip kalbėjęs partijos narys iš Kaišiadorių sakė jaučiantis, jog partijos populiarumas menksta, todėl siūlė iš pradžių „įgyti autoritetą žmonių tarpe“. „Su žmonėmis pakalbi – daug kas, kas balsavo už mūsų partiją, nusisuko nuo jos“, – sakė jis, bei ypač kritikavo parlamento nutarimą, pasirašytą Seimo pirmininko Arūno Valinsko, rengti renginius Baltijos kelio dvidešimtmečiui paminėti, jiems skirti šimtus tūkstančių litų.

Atsakydamas A. Valinskas žodžio kišenėje neieškojo.

„Nenoriu pasakyti karčių žodžių – bet dažnai ir partijos frakcijos nariams tenka pasakyti vieną mintį – būtum patylėjęs, filosofu būtume pasilikęs. Jei esate partijos narys, ir sakote, kad žmonėms nepaaiškinsi Seimo sprendimų – tiesiog reikia paaiškinti, kad ne Seimo pirmininkas tai priiminėja, tiesiog pagal pareigas turiu pasirašyti įstatymus ir nutarimus“, – kalbėjo jis. A. Valinskas taip pat prižadėjo, jog partijos deleguotas kultūros ministras Remigijus Vilkaitis, jei ras galimybių, apkarpys šios programos lėšas. Ir plačiai teisinosi, kodėl jis nėra atsakingas, kad Seimui buvo nupirkti 10 „mersedesų“ (apie šį atvejį kaišiadoriškiai jo neklausė).

A. Valinskas taip pat griežtai kalbėjo su kitu partijos nariu, kuris partijos vadovo noru atsižvelgti į paprastų partijos narių nuomonę.

Siam ypač nepatiko žiniasklaidai A. Valinsko dar prieš suvažiavimą duotas pažadas kandidatuoti prezidento rinkimuose. Penktadienį portalas „Delfi“ taip citavo A. Valinsko apmastymus apie artėjančius rinkimus: „Taip, dalyvausiu. Kodėl negaliu to daryti?“

„Ar tai, kad žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, jog dalyvausite prezidento rinkimuose, reiškia, kad jūs vis vien dalyvautume, net jei mes nebūtume priėmę sprendimą dalyvauti? Ar tai, kad jūs dalyvausite, partijos nariai turi sužinoti paskutiniai?“, – klausė A. Valinsko partijos narys.

„Jūs turbūt ne kartą girdėjote mano principą – ką parašo spauda reikia traktuoti kaip gandus ir komentarus“, – atšovė A. Valinskas ir nurodė prieš savaitę TV3 laidoje sakę, jog rinkimuose dalyvausiąs tik jei partija pasiūlytų. „Tai buvo paaiškinimas, kad yra žmogus, pasiruošęs tai daryti. O tai, ką parašė viena ar kita spauda – niekada nesiruošiu to komentuoti, nei padarysiu“, – sakė A. Valinskas.

„Ant žiniasklaidos varyti nereikia už savo – už savo žodžius atsakyti reikia“, – prieštaravo partietis.

„Jūs nuėjote į savo destrukciją“, – diskusiją baigė A. Valinskas.

„Prisikėliečiai“ žavisi savo tyrumu

Savo kalboje partijos pirmininkas A. Valinskas taip pat tvirtino, jog politikoje jie yra naujokai, kurie trikdo senbuvius savo tyrumu. „Jie žiūri su trigubu įtarumu, nes per natūralu ir per tikra, galvoja, gal nori apgauti?“, – pasakojo A. Valinskas.

Partijos, kuri skelbia atsisakiusi ideologijų, bet turi tik idėjines vertybes ir renkasi vidurio kelią, vadov
as taip pat piktinosi nesutarimais tarp kairės ir dešinės, svaidymusi priekaištais į abi puses.

Jis pripažino, kad partija yra padariusi klaidų, žadėjo ateityje jas daryti rečiau.

„Miela mūsų partijos kolegė Inga Valinskienė vis dažniau klausia manęs, koks velnias tave nešė į tą galerą? Paprastai man tada kas nors atsitinka su klausa“, – sakė partijos vadovas.