Prisiėmusi Gvantanamo kalinius, Lietuva gali būti pasmerkta

www.vtv.lt

Teisės projektų ir tyrimų centras neigiamai vertina Valstybės gynimo tarybos vakarykštį sprendimą įpareigoti Lietuvos Užsienio reikalų ministeriją konsultuotis su JAV administracijos atstovais dėl keleto Gvantanamo sulaikymo centro kalinių priėmimo Lietuvos teritorijoje.
Teisininkai nurodo, kad tarptautinių institucijų ir, paskutiniu metu, naujos JAV administracijos yra pripažinta, kad Gvantanamo sulaikymo centre įkalinti asmenys buvo ir yra laikomi neteisėtai, pažeidžiant tarptautinės teisės aktus, jiems neužtikrinamos elementarios žmogaus teisės.

Dauguma kalinami daugelį metų be teismo nuosprendžio ir nepateikiant kaltinimo. JAV valdžia tiesiog juos laiko kaip galimus teroristus ar kaip galimus musulmonų karinguosius aktyvistus.

Kaltės įrodymų nėra. JAV Kongrese ir kitose institucijose buvo kalbama apie šiems kaliniams taikomas kankinimo priemones, siekiant išgauti kaltės prisipažinimą.

Pagal JAV Konstituciją, kaip ir pagal tarptautinę teisę, JAV teritorijoje tokių be kaltės ir teismo sprendimo įkalintų kalinių neturi būti. Todėl ir buvo pasirinkta Gvantanamo sala.

Pasak Teisės projektų ir tyrimų centro Tarybos pirmininko Kęstučio Čilinsko, Lietuva, prisiimdama Gvantanamo kalinius, teisės požiūriu tęstų neteisėtą JAV administracijos veiklą.

Tik teismas, o ne politikų susitarimai gali spręsti žmonių įkalinimo klausimus. Kalinių perkėlimą bandoma pridengti pabėgėlių statuso suteikimu, bet, pasak K.Čilinsko, pagal tarptautinę teisę, ne politikai, o pats žmogus renkasi, ar jis gyvens savo šalyje, ar bėgs iš savo šalies ir į kurią šalį bėgs.

Žmonių, kaip daiktų, vežiojimas pagal valdžios atstovų susitarimus iš JAV į Lietuvą būtų Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimas.

JAV išvengia tarptautinės atsakomybės už neteisėtą elgesį su Gvantanamo saloje įkalintais asmenimis, nes JAV neratifikuoja tokių tarptautinių teisės aktų, kurie galėtų tokią atsakomybę sukelti.

Tačiau Lietuva yra juos ratifikavusi. Svarbiausias iš jų Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Bylas prieš ją pažeidusias valstybes nagrinėja Žmogaus teisių teismas.

Pasak K.Čilinsko, prisiimdama kartu su JAV teisinę atsakomybę už Gvantanamo kalinius, Lietuva ne tik pademonstruotų solidarumą su žmogaus teisių pažeidimais, bet kartu prisiimtų ir musulmoniškųjų šalių priešiškumą ir tuos pavojus šalies saugumui, kuriuos patiria JAV dėl teroristinių veiksmų grėsmės.