Naudinga žinoti gaunantiems autorinį atlyginimą

Nuo autorinio atlyginimo gali priklausyti motinystės pašalpos dydis.
Pagal nuo 2009-01-01 galiojančio Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnio 5 dalies nuostatą, jeigu motinystės (tėvystės) pašalpos gavėjas turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, mokant šią pašalpą atitinkamai taikomos šio įstatymo 21 straipsnio 4 dalies nuostatos, t.y. pašalpa bus mokama įvertinant gaunamas pajamas.

Taigi, jeigu moteris, kuri yra motinystės atostogose ir gauna motinystės (tėvystės) pašalpą, šių atostogų metu gaus pajamas pagal autorinę sutartį, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, tai jai išmokama motinystės (tėvystės) pašalpa bus sumažinta, įvertinus gaunamas pajamas pagal autorinę sutartį.