Informacija žemdirbiams apie europinių dydžių vienetus

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius informuoja žemės ūkio veikla užsiimančius asmenis apie europinių dydžių vienetus (EDV). Pasak Žemės ūkio skyriaus vedėjo Rimanto Gramo, nuo šių dydžių priklauso, kokių ir kiek mokesčių žemdirbiai turi mokėti nuo š. m. sausio 1 d.

Ūkiai skirstomi: nuo 1EDV iki 2EDV; nuo 3EDV iki 4 EDV; nuo 5EDV iki16 EDV; virš 16 EDV. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio skaičiavimo metodika yra patvirtinta LR Žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-521 „Dėl žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 126-5141). Už valdos EDV nustatymą ir pateikimą savivaldybėms atsakinga VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“.
Kiekvienos valdos EDV skaičiuojamas kasmet iki sausio 30 d. Kiekvienų metų sausio 1 d. turimi (deklaruojami) žemės ūkio naudmenų plotai bei laikomi gyvūnai suskaičiuojami vadovaujantis praėjusių kalendorinių metų vidurkiu ir atitinkamuose registruose esančiais duomenimis: asmeniui, registruotam valdų registre; asmeniui, registruotam ūkininkų registre; valdai; ūkiui; asmeniui, turinčiam ūkinių gyvūnų registruotų Gyvūnų registre.
„Ūkio subjektai norintys gauti informaciją apie valdos, asmens, ūkio EDV turi kreiptis į rajono savivaldybę, seniūniją, kurioje pateikę asmens tapatybę įrodantį dokumentą gali sužinoti apie paskaičiuotą EDV. Prašymų dėl EDV paskaičiavimo teikti nereikia. Taip pat yra galimybė atspausdinti arba peržiūrėti Ekonominio dydžio apskaičiavimo sąrašą, t. y. duomenų išrašą, kuriame pateikiama detali informacija iš ko buvo sudarytas EDV“, – informuoja R. Gramas. Žemės ūkio skyriaus vedėjo teigimu, ūkio subjektai, dalyvaujantys kaimo plėtros programos priemonėse bei kuriems reikalinga oficiali pažymą apie skirtą EDV gali kreiptis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, kuris pagal ankščiau nustatytą tvarką išduos pažymą.