Seminaras „NEVEIKSNUMO IR NEDARBINGUMO TEISINIAI ASPEKTAI LIETUVOJE – NEĮGALIŲJŲ TEISĖS IR GALIMYBĖS“

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriu UAB „Zyle“ keturiose apskrityse organizuoja seminarą „NEVEIKSNUMO IR NEDARBINGUMO TEISINIAI ASPEKTAI LIETUVOJE – NEĮGALIŲJŲ TEISĖS IR GALIMYBĖS“

Seminaro tikslas – atnaujinti atsakingų specialistų žinias apie nedarbingumo ir neveiksnumo teisinius aspektus, pasidalinti patirtimi tarp skirtingų žinybų atstovų. Seminarų metu bus apžvelgtas praktinis ir teorinis neįgaliųjų teisių užtikrinimas Lietuvoje, iškeltos problemos bei galimi sprendimų būdai. Seminaruose bus plačiau aptarti atskiri asmens neveiksnumo nustatymo aspektai, kitos su neveiksnumu ir nedarbingumu susijusios temos.
Seminaras skirtas apskrities viršininko administracijos, vietos savivaldos administracijų vadovams, globos, bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovams, specialistams, neįgaliųjų teises ginančių asociacijų, organizacijų (vietinių ir respublikinių) atstovams, neįgaliesiems, jų globėjams, darbo biržų specialistams.
Seminaro pranešėjai ir temos:
   M.Bilius, VDU Teisės fakulteto prodekanas „Asmens veiksnumas, globa ir rūpyba. Samprata ir apibrėžimas Lietuvos teisės aktuose”;
   A. Morkūnienė, M.Riomerio universiteto lektorė, „Asmens veiksnumo ribojimas: Samprata ir teisinis pagrindas“
   dr. P. Čerka, VDU Teisės fakulteto lektorius, advokatas „Fizinio asmens pripažinimo neveiksniu procesas”.
   Z. Skvorciany, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Direktorius, „Nedarbingumo samprata. Nedarbingo asmens teisės ir galimybės”

Seminarų laikas ir vieta:
   Kaunas – sausio 30 d.,Vytauto pr. 32, Verslo centro konferencijų salė, pradžia 10 val.
   Panevėžys – vasario 6 d.– (apie vietą bus paskelbta vėliau)
   Vilnius – vasario 20 d. – (apie vietą bus paskelbta vėliau)
   Šiauliai – vasario 27 d. – (apie vietą bus paskelbta vėliau)
Dalyvavimas seminare nemokamas, dalyvių skaičius neribojamas. Prašome registruotis el.p kk@zyle.lt arba tel +370 612 02246, nurodant savo vardą, pavardę, darbovietę, pareigas, kontaktinius duomenis.