Saugios grožio paslaugos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr.V-633 patvirtino Lietuvos higienos normą HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, kuri įsigaliojo nuo 2007 m. gruodžio 1 d. Ši higienos norma nustato pagrindinius grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimus.

Grožio paslauga tai yra plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos ir kt. Plaukų priežiūros paslauga – plaukų plovimo, plaukų kaukių dėjimo, kirpimo, skutimo, šukuosenos formavimo, ilgalaikio plaukų sušukavimo, plaukų priauginimo, tiesinimo ir kitos su plaukų priežiūra susijusios paslaugos; veido ir kūno priežiūros paslauga – kosmetinio masažo, kosmetinių kaukių dėjimo, plaukų šalinimo ir kitos su veido ir kūno priežiūra susijusios paslaugos; nagų priežiūros paslauga – manikiūro, pedikiūro, dirbtinio nagų priauginimo ir kitos su nagų priežiūra susijusios paslaugos; tatuiravimo paslauga – ilgalaikio (permanentinio) ženklo ar piešinio ant odos atlikimas adata įterpiant specialius dažus ar pigmentus; ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslauga – specialių dažų ar pigmentų įterpimas į odą veido srityje, paryškinant ar pakoreguojant antakių, akių, lūpų kontūrus; papuošalų vėrimo paslauga – paslauga, kurios metu į įvairias kūno vietas įveriami papuošalai.

Šioje higienos normoje vartotojams teikiamos paslaugos yra suskirstytos į A ir B kategorijos paslaugas. A kategorijos paslauga įvardijama kaip paslauga, kurią teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, plaukų skutimo, manikiūro ir pedikiūro karpant nagų odeles ir kitos invazinės grožio paslaugos). Atlikus vartotojui A kategorijos paslaugą, paslaugos teikėjas privalo suteikti visą informaciją apie riziką, susijusią su atlikta paslauga, galimas komplikacijas, tolesnę kūno vietų priežiūrą.

B kategorijos paslauga, tai paslauga, kurią teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė (veido ir kūno, plaukų priežiūros, manikiūro ir pedikiūro nekarpant nagų odelių paslaugos, plaukų šalinimo vašku, dekoratyvinės kosmetikos ir kitos neinvazinės grožio paslaugos).

Tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojamų dažų sudėtyje neturi būti draudžiamų ir ribojamų medžiagų. Dažai turi būti sterilūs, naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų. Paslaugas teikiantys asmenys turi turėti dažų saugą patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba. Atliekant tatuiruotę ar ilgalaikį (permanentinį) makiažą tam naudojami dažai turi būti pilami į vienkartinį indą ir naudojami tik vienam paslaugos vartotojui. Į įvairias kūno vietas veriami papuošalai taip pat turi būti sterilūs ir turi turėti jų saugą patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba.
Siekiant užtikrinti saugias grožio salonų darbuotojų ir grožio salonų lankytojų sveikatai sąlygas dirbtinių nagų priauginimo paslaugas uždrausta teikti bendrose paslaugų teikimo patalpose. Dirbtinių nagų priauginimo darbo vieta turi būti įrengta atskiroje ne mažesnėje kaip 8 m2 patalpoje su vietine ištraukiamąja vėdinimo sistema.

Taip pat šioje higienos normoje nurodyta, kad kiekvienam grožio paslaugos vartotojui turi būti suteikta informacija apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę kūno vietų priežiūrą, o paslaugų vartotojui pareikalavus, privaloma pateikti informaciją ir apie naudojamus instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus, naudojamus kosmetikos gaminius, dažus, papuošalus.

Grožio paslaugų vartotojai grožio salone turi pateikti duomenis apie save, nes tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo ir papuošalų vėrimo meistrai paslaugos teikimo kortelėje arba specialiame žurnale privalo įrašyti asmeninę klientų informaciją – vardą, pavardę, amžių, paslaugos pavadinimą, jos atlikimo datą, taip pat aptarnaujančio darbuotojo vardą, pavardę. Paslaugos teikimo kortelėje arba žurnale privalo pasirašyti klientas ir paslaugą teikęs specialistas.

Teikiant grožio paslaugas naudojami vienkartiniai ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai turi būti išpakuojami klientui matant. Draudžiama pakartotinai naudoti vienkartinius instrumentus. Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui turi būti naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės.

Klientui pareikalavus, grožio paslaugų teikėjas privalo pateikti informaciją apie teikiamas paslaugas, naudojamus kosmetikos gaminius, dažus, papuošalus, taip pat informaciją, susijusią su jų poveikiu sveikatai. Vartotojui, kuriam atliekama tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, plaukų skutimo, manikiūro, pedikiūro paslauga, prieš procedūrą oda turi būti nuplaunama vandeniu ir muilu, taip pat dezinfekuojama alkoholiniu dezinfekcijos tirpalu. Šioms procedūroms naudojami instrumentai turi būti sterilūs arba vienkartiniai, išpakuojami klientui matant. Paslaugų teikėjas prieš teikdamas paslaugą privalo dezinfekuotis rankas, mūvėti vienkartines pirštines. Kirpėjo instrumentai turi būti dezinfekuoti ir laikomi dezinfekuotoje uždaroje talpoje. Jei norite sužinoti, kokios sudėties priemonės naudojamos, kokia darbo seka, jums turi būti  pateikti teikiamų paslaugų aprašai.

Telšių rajono savivaldybėje yra 51 grožio paslaugas teikiantys objektai. 2008 m. vykdant valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę atliktas 51 patikrinimas, skirta 13 administracinių nuobaudų.

Plungės rajono savivaldybėje yra 39 grožio paslaugas teikiantys objektai, kuriuose buvo atlikti 37 patikrinimai, 5 grožio paslaugų teikėjams skirtos administracinės nuobaudos.

Mažeikių rajono savivaldybėje yra 39 grožio paslaugas teikiantys objektai, atlikti 39 patikrinimai, nė vienam paslaugos teikėjui nebuvo surašyta administracinių teisės pažeidimų protokolų.

Jei grožio salone, kirpykloje matote, kad stalelis nešvarus, meistras naudoja tas pačias šukas visiems klientams (gal net su kitų klientų plaukais), nedezinfekuotas žirkles, nuspręskime patys, ar verta ten lankytis.

Įtarus, kad buvo suteikta nesaugi paslauga, galima pateikti skundą savo apskrities visuomenės sveikatos centrui.