Socialinio draudimo sąlygos pasikeitė ir savarankiškai dirbantiems

 
Nuo 2009 metų sausio 1 d. pasikeitė ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo sąlygos bei socialinio draudimo garantijos. Savarankiškai dirbantys asmenys, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus, advokatus, advokatų padėjėjus, notarus, antstolius, bus privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti.

Šie asmenys privalės mokėti 28,5 procento dydžio socialinio draudimo įmokas nuo savo deklaruotų apmokestinamųjų pajamų (atėmus pajamų mokesčio sumą) ar apmokestinamojo pelno (atėmus pelno mokesčio sumą).

„Sodra“ atkreipia dėmesį, kad savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus, nuo 2009 m. sausio 1 d. neliko sąlygų (atvejų), kada socialinio draudimo įmokų galėjo nemokėti.
 
Asmenims, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimus, panaikintas vienas atleidimo nuo socialinio draudimo įmokų pagrindas – būtinojo stažo senatvės pensijai gauti turėjimas. Taigi asmenims, priklausantiems šiai grupei, socialinio draudimo įmokų mokėjimas privalomas net turint būtinąjį stažą senatvės pensijai gauti.
 
Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą, socialinio draudimo įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją, gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo, yra laisvės atėmimo vietose, privalomai draudžiami socialiniu draudimu, yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių.
 
Savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos.