Lietuvių gimtosios kalbos brandos egzamino įvertinimą šiemet sudarys abiejų egzamino dalių įvertinimų suma

Šiemet per lietuvių gimtosios kalbos brandos egzaminą kandidatams, kuriems nepasiseks išlaikyti vienos kurios nors egzamino dalies (atsakymas įvertinamas „0“), kita dalis, skirtingai nei praėjusiais metais, bus įskaityta. Tai numatyta 2009 metų lietuvių kalbos brandos egzaminų programoje. Atsižvelgus į praėjusią egzaminų sesiją ir pateiktas rekomendacijas, šių metų lietuvių kalbos egzaminų programoje nurodoma, kad lietuvių gimtosios kalbos brandos egzamino įvertinimą sudarys abiejų egzamino dalių – teksto suvokimo ir rašymo dalies – įvertinimų suma.
Nuliu taškų įvertinamas toks rašymo dalies darbas, kai rašymo užduotis neatlikta, samprotavimo rašinys arba literatūrinis rašinys parašytas kita, nei nurodyta, tema, jei interpretuojamas kitas, nei nurodyta, tekstas.

2009 metų lietuvių gimtosios kalbos egzaminų programoje atsisakyta nustatyti išankstinę išlaikymo ribą (kad išlaikytų mokyklinį brandos egzaminą, mokinys turėjo surinkti ne mažiau kaip 25 proc. galimų surinkti taškų, valstybinį – ne mažiau kaip 30 proc. galimų taškų).
Taip pat įvardinta minimali rašymo darbo apimtis: mokyklinio brandos egzamino – 350 žodžių, valstybinio brandos egzamino – 400 žodžių. Didžiausia rašomo teksto apimtis nenurodoma.
Atsižvelgus į mokytojų pageidavimus, egzaminų programoje patikslinti tikrinimo gebėjimų ir rašymo kriterijų aprašai.
Šiek tiek keičiasi valstybinių fizikos bei chemijos brandos egzaminų struktūra. Į chemijos egzaminą, kaip ir fizikos, šiemet įvedama nauja trumpojo atsakymo dalis, kurioje galimas atsakymas yra skaičius arba raidė. Fizikos ir chemijos brandos egzaminų užduočių atsakymai rašomi į sprendimų ir atsakymų A3 formato lapą.
Mokykliniai fizikos ir chemijos brandos egzaminai nesikeičia.
Šiemet bus svarstoma galimybė panašius struktūrinius patobulinimus ateityje įvesti ir į biologijos brandos egzaminą.