VMI teikia paaiškinimus dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) atkreipia dėmesį, kad, pasikeitus Sveikatos draudimo įstatymo nuostatoms, nuo šių metų nustatyta atskira privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoka, pakeičianti buvusius atskaitymus nuo gyventojų pajamų mokesčio.

Darbuotojai, gaunantys atlyginimą, verslo liudijimus turintys verslininkai, individualia veikla besiverčiantys asmenys, autorinius atlyginimus gaunantys kūrėjai, ūkininkai ir kiti turėtų atkreipti dėmesį, kada ir kokio dydžio PSD įmokas sumoka darbdavys, o kada prievolė mokėti šį mokestį tenka jiems.

 

VMI paaiškina, kad verslo liudijimą turintys gyventojai iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos privalo sumokėti 9 proc. minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio PSD įmokas (šiuo metu MMA yra 800 Lt, todėl PSD įmoka yra 9 proc. nuo 800 Lt, t. y. 72 Lt), išskyrus atlyginimą iš darbdavio gaunančius arba valstybės lėšomis apdraustus asmenis (pvz. pensininkus). Pažymėtina, kad pasibaigus metams smulkieji verslininkai, turintys verslo liudijimą, visais atvejais (nesvarbu, ar yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu dar ir kitoje asmenų kategorijoje) perskaičiuoja sumokėtas PSD įmokas ir, jei reikia, (iki gegužės 1 dienos) primoka skirtumą, kad jų PSD įmoka sudarytų 9 proc. nuo per metus gautų gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje deklaruotų individualios veiklos pajamų. Jei individualią veiklą vykdantis gyventojas negauna su darbo santykiais susijusių pajamų arba nėra apdraustas valstybės lėšomis, jo sumokėta metinė PSD įmoka negali būti mažesnė nei 9 proc. 12 MMA.
 
VMI atkreipia dėmesį, kad verslininkai, įsigiję verslo liudijimą pernai, galiojantį visiems 2009 metams, PSD įmokų pagal naująją tvarką mokėti neprivalo.
 
9 proc. MMA dydžio PSD įmokas savarankiškai kas mėnesį privalo mokėti ir fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą, neturėdami verslo liudijimų. Nuo mėnesinių įmokų jie atleidžiami vėlgi tik tuo atveju, jeigu dar gauna su darbo santykiais susijusių pajamų ar yra apdrausti valstybės lėšomis. Šie asmenys, kaip ir verslo liudijimą turintys gyventojai, visais atvejais pasibaigus metams turi perskaičiuoti PSD įmokas ir, jei reikia, (iki gegužės 1 dienos) privalo sumokėti skirtumą, kad jų metinė PSD įmoka sudarytų 9 proc. nuo per kalendorinius metus gautų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų. Metinė PSD įmokų suma šiai asmenų grupei taip pat negali būti mažesnė nei 9 proc. 12 MMA, išskyrus tuos atvejus, kai žmogus gauna atlyginimą iš darbdavio ar yra apdraustas valstybės lėšomis.
 
Kas mėnesį 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas savarankiškai privalo mokėti ir ūkinių bendrijų nariai bei individualių įmonių savininkai, jei jie nėra apdrausti valstybės lėšomis ar negauna darbo užmokesčio pajamų. Visais atvejais (nesvarbu, kad asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu dar ir kitoje draudžiamųjų asmenų kategorijoje) ūkinių bendrijų nariai ir individualių įmonių savininkai pasibaigus kalendoriniams metams perskaičiuoja PSD įmokas ir, jei reikia, (iki gegužės 1 dienos) primoka skirtumą, kad jų PSD įmoka sudarytų 9 proc. nuo per kalendorinius metus iš tokios ūkinės bendrijos ar individualios įmonės apmokestinto pelno gautų pajamų. Šiai grupei asmenų taip pat taikoma nuostata, kad metinė PSD įmokų suma negali būti mažesnė nei 9 proc. 12 MMA, išskyrus tuos, kurie gauna darbo užmokestį arba yra apdrausti valstybės lėšomis.
 
Savarankiškai besidraudžiantys asmenys, t. y. asmenys, nepatenkantys į jokias kitas PSD draudžiamųjų kategorijas, patys už save kas mėnesį moka 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas (per metus – 9 proc. 12 MMA). Įmoka sumokama iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.
 
VMI primena, kad asmenų, kuriems mokamas darbo užmokestis, bei asmenų, gaunančių autorinį atlyginimą, sporto bei atlikėjų veiklos pajamas, kurias sumoka draudėjas (pvz. darbdavys), PSD įmokas administruoja SODRA. Bendra PSD įmokų suma šiai asmenų grupei – 9 proc. nuo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos (6 proc. iš gyventojo pajamų ir 3 proc. iš draudėjo lėšų). Pažymėtina, kad asmenų, kurie gauna autorinį atlyginimą, sporto veiklos ir atlikėjų pajamas, jeigu tokias pajamas išmoka draudėjai, ir jei šie asmenys negauna atlyginimo iš darbdavio ar nėra apdrausti valstybės lėšomis, bendra metinė PSD įmoka negali būti mažesnė kaip 9 proc. 12 MMA. Jei ši įmoka mažesnė, tokie asmenys taip pat privalo primokėti skirtumą, kad jų metinė PSD sudarytų 9 proc. 12 MMA.
 
VMI atkreipia dėmesį, kad asmenų, kuriems yra mokamas darbo užmokestis (įskaitant politikus, valstybės tarnautojus, teisėjus ir pan.), PSD įsigalioja nuo tos dienos, kurią už juos buvo pradėtos mokėti arba jie patys pradėjo mokėti PSD įmokas. Asmenų, kurie gauna autorinius atlyginimus, sporto veiklos, atlikėjų pajamas, vykdo individualią veiklą, ūkinių bendrijų narių, individualių įmonių savininkų, asmenų, besidraudžiančių savarankiškai, ūkininkų bei asmenų, gaunančių kitas gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamąsias pajamas, PSD įsigalioja po 3 mėnesių nuo tos dienos, kai 3 mėnesius iš eilės už juos buvo mokamos arba jie patys mokėjo PSD įmokas, arba nuo tos dienos, kai šie asmenys sumoka 3 MMA dydžio PSD įmoką. 3 MMA dydžio įmokos sumokėjimas neatleidžia asmens nuo pareigos mokėti 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas kas mėnesį, jeigu toks asmuo nepatenka į jokias kitas PSD draudžiamųjų asmenų kategorijas.