Hidrostatiniai bus pripažinti bešeimininkiais

Mažeikių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn. Siūloma pripažinti bešeimininkiais kai kuriuos hidrostatinius, priklausančius Balėnų, Mažeikių, Kalnėnų, Leckavos, Bukončių, Žemalės ir kitiems tvenkiniams. Norėdami pamatyti tikslesnį statinių sąrašą, apsilankykite Mažeikių rajono savivaldybės svetainėje.

Mažeikių rajono savivaldybė prašo asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, iki 2009 m. kovo 31 d. kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos gyventojų ir kitų asmenų skundų ir prašymų priėmimo  kabinetą Nr.107, adresu: Mažeikiai, Laisvės g. 8/Laižuvos g. 1, ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.