Kas gyvena socialiniuose būstuose?

Valstybės kontrolė Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Jonavos ir Mažeikių rajonų savivaldybėse įvertino, kaip vykdoma Socialinio būsto plėtros programa ir kaip šie būstai yra naudojami. 2008 metų pradžioje į socialinio būsto nuomos eilę buvo įrašyta daugiau nei 20 tūkst. asmenų, kai kurie iš jų eilėje yra nuo 1989 metų. 2004 metais patvirtintoje Lietuvos būsto strategijoje numatoma iki 2020 metų socialinio būsto fondą papildyti 25–30 tūkst. būstų. Vien 2004–2010 metais šiam tikslui planuota skirti 410 mln. Lt.

Valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės teigimu, socialiniuose būstuose neretai gyvena asmenys, neturintys teisės į jų nuomą. Todėl valstybės parama nepasiekia tų, kuriems ji labiausiai reikalinga. „Taip sudaromos prielaidos pažeisti mažas pajamas turinčių asmenų, įtrauktų į socialinio būsto laukiančiųjų eilę, teisėtus lūkesčius”, – teigia valstybės kontrolierė.

Apie 70 proc. savivaldybės gyvenamųjų patalpų buvo suteikta iki 2003 metų, kai asmenims nebuvo nustatyta maksimalaus jų turimo turto ir pajamų dydžio riba bei nuomininkams neįtvirtinta pareiga įrodyti, kad jie vis dar turi teisę į valstybės paramą. Audito metu nustatyta, kad dalis socialinio būsto nuomininkų jau yra mirę ar pakeitę gyvenamąją vietą, o jų vietoje gyvena giminaičiai ar subnuomininkai. Auditorių vertinimu, tokia praktika neužtikrina teisingo valstybės turto naudojimo. Todėl įstatymo nuostata, kad socialinio būsto nuomos sąlygos netaikomos asmenims, kurie išsinuomojo būstą iki 2003 metų, turėtų būti panaikinta.

Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių administracijos laiku nesiėmė priemonių, kad su visais nuomininkais būtų sudarytos nuomos sutartys, o neįrodę savo teisės į būstą asmenys būtų iškeldinti. Šiuo metu dalyje socialinių būstų gyvenančių savo teisės į juos neįrodžiusių asmenų savivaldybėms nemoka nuomos mokesčio, o kai kurie – ir mokesčių už komunalines paslaugas. Be to, auditoriai nustatė, kad 147 asmenys Kauno mieste būstus yra užėmę savavališkai.

Auditoriai nustatė, kad savivaldybių darbuotojai neturi galimybių patikrinti, ar nuomininkų pateikiami duomenys apie turtą ir pajamas yra teisingi. Be to, asmenys nėra įpareigoti pateikti Metinių gyventojų turto ir pajamų mokesčio deklaracijų. Todėl neužkertamas kelias socialinį būstą nuomotis į jį teisės neturintiems asmenims.

Vilniaus, Kauno miestuose ir Mažeikių rajone kai kurie socialinio būsto nuomininkai nustatytu terminu neteikia savivaldybėms duomenų apie turtą ir pajamas. Auditorių nuomone, sektiną pavyzdį rodo Klaipėdos miesto ir Jonavos rajono savivaldybių administracijos, kurios su socialinio būsto nuomininkais sudaro terminuotas nuomos sutartis. Baigiantis nuomos sutarčiai, nuomininkai yra suinteresuoti pateikti turimo turto ir gaunamų pajamų pažymas.

Audito metu Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių miestų ir Mažeikių rajono savivaldybės 779 socialinius būstus nebuvo įregistravusios Nekilnojamojo turto registre. Todėl, auditorių nuomone, atsiranda rizika, kad savivaldybės gali prarasti dalį socialinių būstų.

Auditoriai nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybė nesilaikė Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo reikalavimų. Pavyzdžiui, socialiniai būstai buvo paskirti asmenims, neįrašytiems į laukiančiųjų eilę, asmenų pajamos ir turtas viršijo nustatytą maksimalų jų dydį, socialinis būstas išnuomotas juridiniam asmeniui, nesilaikyta laukiančiųjų eiliškumo principo.

Valstybės kontrolė Vyriausybei rekomendavo inicijuoti konkrečias Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo pataisas. Tuo tarpu savivaldybėms pasiūlyta visus socialinius būstus savo vardu įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir įgyvendinti priemones, kurios užtikrintų veiksmingą socialinio būsto naudojimo kontrolę.