Mažeikiuose didėja darbo jėgos pasiūla


Per lapkričio mėnesį į darbo biržą, kreipėsi 663 asmenys, t. y. 8 proc. daugiau nei spalio mėn. Iš jų 613 registruoti bedarbiais (59,8 proc. daugiau nei praeitų metų lapkričio mėnesį).  Bedarbiais įregistruota 64,1 proc. (393) vyrų, t.y. 29 proc. vyrų įsiregistravo daugiau negu moterų.

 

Lapkričio mėnesį  įsiregistravusių asmenų iki 25 m. amžiaus  skaičius, lyginant su rugsėjo mėn., sumažėjo ir sudarė 18,4 proc., vyresnių nei 50 m. amžiaus – padidėjo 0,2 proc. punktais ir sudrė – 19,5 proc. Įsiregistravusių lapkričio mėn. bedarbių tarpe 38 proc. bedarbių neturėjo profesinio pasirengimo, niekur nedirbę – 7,66 proc.  

 

Nedarbas Mažeikių rajono  teritorijoje per lapkričio mėn. padidėjo  1,1 procentiniu punktu lyginant su praeitu mėnesiu.

Tarp įregistruotų  darbo biržoje 2009 m. gruodžio 1 d. bedarbių moterų buvo daugiau nei vyrų (atitinkamai 51,4 proc. ir  48,8 proc.), kas trečias bedarbis – vyresnis nei 50 m. amžiaus. 2009 m. lapkričio 1 d. darbo biržoje registruoti buvo 6811 bedarbiai, tai yra 7,1 proc. daugiau negu prieš mėnesį ir daugiau nei keturis kartus lyginant su 2008 m. gruodžio 1 d. Bedarbių procentas  2009 m. gruodžio  1 d. sudarė 16 proc. nuo Mažeikių rajono  darbingo amžiaus gyventojų, 12,8 procentiniais punktais daugiau nei 2008-12-01.  

 

Sumažėjo darbo jėgos paklausa

Per 2009 m. lapkričio  mėnesį užregistruota 216  laisvų darbo vietų.  Nuolatiniam darbui užregistruota 170 naujų laisvų darbo vietų, 0,6 proc. mažiau nei praėjusį mėnesį, o terminuotam darbui – 13,2 proc. mažiau  nei spalio mėnesį.

 

Įdarbinta mažiau bedarbių nei spalio mėn.

Per lapkričio mėn. įdarbinti 158 bedarbiai, t. y. 6 proc. mažiau  spalio mėn. Vyrų įdarbinta 30 proc. daugiau nei moterų. Pagal terminuotas darbo sutartis įdarbinti 46 asmenys, 13,2 proc.  mažiau  lyginant su  praėjusiu  mėnesiu. Tarp įdarbintųjų pagal neterminuotas darbo sutartis 71,7 proc. vyrų.

 

Ligita Diržininkienė.

 

www.infomazeikiai.lt