Mažeikių miesto gyventojų dėmesiui

Mažeikių rajono savivaldybės taryba šių metų spalio 31 d. papildė vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarką.
Pagal šį sprendimą, socialinės pašalpos gavėjai, pageidaujantys gauti rinkliavos lengvatas, dokumentus turi pateikti Socialinės paramos skyriui (Stoties g. 18). Šio skyriaus specialistai patikrinę duomenis, patvirtins lengvatų gavėjų sąrašus. Iki šiol tokius sąrašus tvirtindavo Vietinio ūkio skyrius.