Vėlinių išvakarėse pagerbtas Lietuvos diplomatų atminimas

vtv.lt

Kauno Petrašiūnų kapinėse ant Juozo Urbšio, Petro Klimo, Stasio Lozoraičio vyresniojo, Stasio Lozoraičio jaunesniojo ir Kazio Lozoraičio kapų padėti vainikai Lietuvos užsienio reikalų ministro Petro Vaitiekūno vardu.

„Šiandien atiduodame pagarbą visiems, kurie vedė į Nepriklausomybę, klojo ir stiprino mūsų valstybės pamatus, gynė pasaulyje Lietuvos interesus. Tarpukario diplomatų veikla yra tas pagrindas, kuriuo remiasi ir dabartinė Lietuvos diplomatinė tarnyba, šįmet mininti Užsienio reikalų ministerijos įkūrimo devyniasdešimtmetį“,– sakė ministras P.Vaitiekūnas.

 

 Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras P.Klimas Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje pradėjo dirbti 1918 metų ir dirbo joje iki Antrojo pasaulinio karo, buvo ministerijos valdytojas, viceministras, įgaliotasis ministras Italijai ir Prancūzijai.

J.Urbšys darbą Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje pradėjo 1922 metais – dirbo Lietuvos atstovybėje Berlyne, vėliau Paryžiuje, buvo nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Latvijoje, Užsienio reikalų ministerijos generalinis sekretorius, 1938-1940 metais buvo Lietuvos užsienio reikalų ministras.

S.Lozoraitis vyresnysis diplomatinę tarnybą pradėjo 1923 metais. Dirbo Vokietijoje, Vatikane, buvo užsienio reikalų ministras, nepaprastasis ir įgaliotasis ministras Italijoje. 1940 metais tapo Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje vadovu.

S.Lozoraitis jaunesnysis 1943 metais pradėjo dirbti Lietuvos atstovybėje prie Šv. Sosto, vėliau tapo pirmuoju sekretoriumi ir reikalų patikėtiniu, buvo Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vašingtone, Italijoje.

K.Lozoraitis diplomatinę tarnybą pradėjo 1960 metais, buvo asmeninis Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje vadovo sekretorius, Lietuvos atstovybės prie Šv. Sosto kanceliarijos vadovas, o po Nepriklausomybės atkūrimo – pirmasis Lietuvos ambasadorius prie Šv. Sosto, taip pat ėjo Lietuvos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Maltos ordino pareigas.

Dauguma tarpukario Lietuvos diplomatų palaidoti užsienyje.

Lietuvos diplomatinės atstovybės pagerbia Lietuvos diplomatų atminimą įvairiose pasaulio šalyse. Šiuo metu turima duomenų apie penkiasdešimties tarpukario Lietuvos diplomatų palaidojimo vietas dešimtyje užsienio šalių.