Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto posėdis

Spalio 27 d. 10 val. vyko Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto posėdis. Apsvarstyti 43 klausimai, sprendimų projektai ir prašymai. Daugiausia komiteto dėmesio, komentarų ir klausimų susilaukė „Sprendimas dėl socialinio būsto pirkimo komisijos ataskaitos patvirtinimo“, taip pat „Skate“ parko aikštyno projekto įgyvendinimo Mažeikių mieste programa. Komitetas dauguma klausimų, taip pat ir 4 sprendimus dėl detaliojo plano patvirtinimo (Voverių k., Reivyčių k., taip pat žemės sklypus suskaidyti į du sklypus Ašvos g. 32 ir Laisvės g. 102), ilgai nesvarstęs, nusprendė teikti tarybai.

 

 

 

 

Socialinio būsto pirkimo komisijos ataskaitoje komisijos pirmininkas Romualdas Sakalauskas teigia, kad derybų metu su butų pardavėjais sutarta, kad Mažeikių rajono savivaldybė už 910 680 Lt pirks penkis vieno kambario, penkis dviejų kambarių ir vieną trijų kambarių butus. Perkamo socialinio būsto vidutinė vieno kvadratinio metro kaina – 1735 Lt. Komitetas pareikalavo detalaus perkamų butų aprašymo su nuotraukomis, nes kai kuriems komiteto nariams atrodo, kad butai yra perkami su padidinta kaina. Galiausiai komitetas sprendimą dėl socialinio būsto pirkimo komisijos ataskaitos patvirtinimo nusprendė pateikti Mažeikių rajono savivaldybės tarybai, ir jeigu ir jai pasirodys, kad kainos mokamos už butus per didelės, tada butų pirkimas bus atšauktas ir skelbiamas naujas butų pirkimo konkursas.

Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetui pateiktas raštas dėl municipalinės policijos įsteigimo. Šiame rašte R. Sakalauskas teigia, kad municipalinė policija Mažeikių mieste padėtų sumažinti valstybinės policijos darbo krūvį ir ženkliai prisidėtų prie viešosios tvarkos užtikrinimo mieste, kadangi dėl dažnų iškvietimų ne visada laiku ir kokybiškai išsprendžiami įvairūs viešosios tvarkos pažeidimai, kurie kelia miesto gyventojų pasipiktinimą. Šios tarnybos darbuotojai turėtų teisę surašyti administracinius teisės pažeidimo protokolus, operatyviai reaguoti į gyventojų skundus ir glaudžiai bendradarbiauti su policija.

„Skate“ parko aikštyno projekto programos tikslas yra pastatyti „Skate“ parko aikštyną pratyboms ir varžyboms. Pagrindinis programos uždavinys – įrengti „Skate“ parko aikštyną, kuriame butų sukurta saugi sportavimo aplinka po pamokų ir mokinių atostogų metu, vaikams ir jaunimui užsiimti neformaliu riedlenčių, riedučių ir BMX dviračių sportu. Šią programą finansuos Mažeikių rajono savivaldybė, AB „Mažeikių nafta“ ir Mažeikių sporto centro dalininkų paramos lėšos. „Skate“ parko aikštyno projekto programą nuspręsta teikti Sporto ir Švietimo komitetams.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa pristatė 2009 metų viešųjų darbų sąrašą. Jame numatyta miestų, miestelių ir gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių, rekreacinių zonų, kitų teritorijų tvarkymo; apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai, socialinės bei visuomeninės paskirties objektų rekonstrukcijos ir smulkaus remonto pagalbiniai darbai; upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo ir priežiūros darbai; istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų, knygų fondų ir archyvų tvarkymo pagalbiniai darbai; taip pat pagalbiniai maisto paruošimo, patalpų bei aplinkos tvarkymo darbai socialinės bei visuomeninės paskirties įstaigose, įmonėse bei organizacijose. Priėmus šį sprendimo projektą, tikimasi palaikyti ir plėtoti Mažeikių rajono socialinę infrastruktūrą.