Rekordinis atlyginimų kilimas Lietuvoje

Šiais metais Lietuvoje buvo pasiektas rekordinis atlyginimų augimas, kuris gerokai viršija tyrime dalyvavusių įmonių planus ir prognozes.
Tai skelbia valdymo konsultacijų ir mokymo bendrovė „OVC Consulting“, pristatanti Lietuvos 2008 m. darbo užmokesčio tyrimo rezultatus.
Tyrime dalyvavo 98 Lietuvos įmonės ir buvo surinkti duomenys apie 15 tūkst. darbuotojų.
Tyrimo duomenimis, per 2008 m. darbdaviai vidutiniškai kėlė darbuotojų atlyginimą apie 15 proc. Tik dešimtadalio visų darbuotojų pagrindinis atlyginimas nebuvo padidintas. Pernai metais pagrindinio atlyginimo augimas buvo apie 10 proc.

„Tradiciškai įmonių vadovai linkę kelti atlyginimus, atsižvelgdami į individualius darbuotojo rezultatus. Vis dėlto pastaruoju metu ryškėja tendencija, kad darbdaviai daugiau dėmesio skiria ne darbuotojų pasiektiems rezultatams, o bendros atlyginimo sistemos normoms ir situacijai rinkoje, kuriai darbuotojai neturi įtakos. Tai leidžia daryti išvadą, kad darbdaviai 2008 m. palaipsniui pereina prie labiau sistemingo atlyginimo peržiūrėjimo nei tradicinis individualus susitarimas su darbuotoju,“ – teigia „OVC Consulting“ vyresnysis konsultantas Žilvinas Akelis.

Kaip ir 2007 m., šiais metais darbo užmokestis didesniu procentu augo žemesnės kvalifikacijos darbuotojams – darbininkams, tarnautojams – nei vadovams bei specialistams. Pasak tyrėjų, tokios atlyginimo augimo tendencijos vyrauja todėl, kad skirtumai tarp vadovų ir darbininkų užmokesčio yra gana dideli: anksčiau darbininkų atlyginimai augo lėčiau, o dabar įgavo pagreitį dėl itin mažo bedarbystės lygio.

Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad vyrai beveik visuose lygmenyse uždirba santykinai daugiau nei moterys. Vyrų atlyginimai vidutiniškai yra 26 proc. didesni nei moterų lyginant visų dirbančių žmonių darbo užmokestį. „Dar vienas iš paaiškinimų, kodėl vyrai uždirba daugiau, – santykinai daugiau vyrų dirba vadovaujančiose pareigose, santykinai daugiau moterų – žemesnės kvalifikacijos pareigose,“ – sako Ž. Akelis. 

Lyginant atlyginimus pagal amžiaus grupes, šiais metais įmonėms „brangiausiai kainavo“ vidutinio amžiaus – 30-39 metų – darbuotojai. Be to, jauniausios amžiaus grupės – 20-29 metų – atlyginimų lygis jau dabar beveik pasiekė 40-49 m. amžiaus darbuotojų darbo užmokestį ir viršija dar vyresnių žmonių atlyginimus. Tai rodo, kad darbo jėga ateityje akivaizdžiai brangs, nes vyresnę ir pigesnę darbo jėgą pakeis jaunesni ir brangesni darbuotojai.