Baigiamas įgyvendinti projektas „Tarybos posėdžių vaizdo įrašymas, transliavimas savivaldybių interneto svetainėse bei įrašų archyvavimas“

Telšių apskrities savivaldybės baigia įgyvendinti bendrą projektą „Tarybos posėdžių vaizdo įrašymas, transliavimas savivaldybių interneto svetainėse bei įrašų archyvavimas“  pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-Elektroninė demokratija: regionai“. Projekto pareiškėjas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Plungės ir Telšių rajonų bei Rietavo savivaldybių administracijos.

Įgyvendinus šį projektą sukurta viešai prieinama galimybė šių savivaldybių gyventojams stebėti savivaldybių posėdžių video transliacijas internetu ir juose tiesiogiai dalyvauti: teikti klausimus bei pasiūlymus, dalyvauti apklausose, gauti papildomą posėdžių medžiagą (prezentacijų skaidres, dokumentus ir pan.).

 

Tokių video transliacijų pagalba pasiekiama didesnė vietos gyventojų auditorija, sukuriama galimybė gyventojams ne tik pasyviai stebėti posėdžius, bet ir tiesiogiai dalyvauti Mažeikių, Telšių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybių tarybos posėdžiuose, o tai prisideda prie informacinės visuomenės procesų skatinimo, didina vietos valdžios institucijų efektyvumą bei visuomenės įtaką politiniams sprendimams, skatina pilietiškumą. Visuomenės ir valdžios institucijų sąveika didins savivaldybių veiklos skaidrumą bei turės teigiamos įtakos vadybinėms kompetencijoms.

 

Projekto metu sukurta infrastruktūra naudoja plačiajuostį elektroninį ryšį; elektroninių ryšių pagalba tiesiogiai internetu rodomi savivaldybių tarybų posėdžiai. Šiomis priemonėmis perduodamas garsas, vaizdas, tekstas. Elektroninėms paslaugoms įgyvendinti įsigyta kompiuterinė technika ir techninė įranga bei programinė įranga, kuri susieja atskirus komponentus į bendrą tinklą, leidžia valdyti vaizdo kameras, vaizdo transliavimo sistemą ir mikrofonus, registruoja balsuojančius ir dalyvaujančius posėdžiuose.

 

Sukurtos paslaugos apima įvairialypės terpės komponentus: visa pagrindinė informacija pateikiama tekstu (teisės aktų projektai, naujienos, balsavimo rezultatai ir pan.), taip pat transliuojami tarybos posėdžiai bei pateikiami interneto svetainėje realiu laiku (tiek vaizdas, tiek garsas), sudaroma galimybė piliečiams komentuoti teisės aktus ir jų projektus, tarybos balsavimo rezultatus, darbotvarkės klausimus, sprendimus. Informacija ir paslaugos pasiekiamos internetu, kompiuteriu ir mobiliuoju telefonu su HTML naršykle ir 3 G ryšiu.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšų. Projekto įgyvendinimui skirta 1.006.665 Lt. Techninės ir programinės įrangos diegimo darbus atliko konkursą laimėjusi uždaroji akcinė bendrovė „Audiotonas“. Projekto rezultatais be jokių apribojimų galės naudotis visi norintieji ir turintys prieigą prie interneto, taip pat neįgalieji, kadangi interneto puslapiai sukurti vadovaujantis neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėmis rekomendacijomis.

 

Už visą sukurtą infrastruktūrą ir jos eksploataciją (interneto tinklapį, kompiuterius, jų tinklus, juose skleidžiamą informaciją) yra atsakingos pareiškėjo ir partnerių savivaldybių administracijos. Pareiškėjas ir partneriai įsipareigoja bent 5 metus po projekto įgyvendinimo užtikrinti elektroninių paslaugų teikimą (tinklapio egzistavimą, jame esančių funkcijų gyvavimą, atnaujinimą, modernizavimą, informacijos saugojimą), taip pat 2 metus po projekto įgyvendinimo vertinti atsiliepimus apie įdiegtą sistemą, ir 1 metus po projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis viešinti sukurtas elektronines paslaugas.

 

Mažeikių rajono savivaldybės informacija

 

{parasas}