Dėl smurto artimoje aplinkoje

Šių metų gruodžio 15 dieną įsigalioja LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, pakeisiantis iki šiol galiojusią atsakomybės smurtautojui artimoje aplinkoje taikymo praktiką.

Įstatyme nustatyta, kad smurtas artimoje aplinkoje priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, todėl, nustačius smurto artimoje aplinkoje faktą, pradedamas ikiteisminis tyrimas nepriklausomai nuo to, gautas nukentėjusiojo skundas ar ne.

 

Taip pat siekiant apsaugoti smurtą patyrusį asmenį, teismas smurtautojui gali skirti įpareigojimus: laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu gyvena kartu su smurtą patyrusiu asmeniu ir nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti ir neieškoti ryšių su juo.

 

Šio įstatymo paskirtis – ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris dėl jo žalos visuomenei priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą.

 

Reikšmingesnės sąvokos:

 

Artima aplinka – aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį;

Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą.

 

Įstatymas numato atsakomybę smurtautojui, kuris padaręs žalos žmogaus sveikatai, turtui, aplinkai, taip pat padaręs neturtinę žalą, privalo ją atlyginti smurtą patyrusiam asmeniui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Taip pat numatyta atsakomybė už melagingą pranešimą, jei asmuo, melagingai pranešęs apie smurtą artimoje aplinkoje ar piktnaudžiavęs smurtą patyrusio asmens teisėmis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Mažeikių r. PK informacija

 

{parasas}