Kviečiame teikti rekomendacijas Krašto kultūros ir rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos premijoms gauti

Mažeikių rajono savivaldybė informuoja, kad iki 2011 m. gruodžio 31 dienos priimamos rekomendacijos Krašto kultūros, o iki 2012 m. sausio 31 dienos rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos premijoms gauti.

Rekomendacijos raštu turi būti pristatytos Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui (Stoties g. 18, Mažeikiai).

Krašto kultūros premijos pretendentu gali būti kiekvienas Mažeikių krašto gyventojas arba iš šio krašto kilęs asmuo:

– ieškantis ir įgyvendinantis naujas, originalias kūrybos ir kultūrinės veiklos formas;

– puoselėjantis ir propaguojantis krašto etninę kultūrą;

– dirbantis kultūrinį švietėjišką darbą;

– aktyviai dalyvaujantis krašto visuomeninėje veikloje;

– teikiantis paramą krašto kultūros institucijoms, meno kolektyvams, remiantis krašto kultūrines iniciatyvas bei saviraišką.

 

Pretendentus Krašto kultūros premijai gauti gali pristatyti visos Mažeikių rajono įstaigos bei organizacijos, pavieniai asmenys.

 

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos premija skiriama pretendentui už rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos tradicijų puoselėjimą, literatūrinę, kultūrinę bei švietėjišką veiklą.

 

Pretendentus gali pristatyti visos rajono įstaigos bei organizacijos, pavieniai asmenys.

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}