Informacija dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimo

2011 metų liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-309 pakeista Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarka.

Tai numato Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-309 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-287 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo ir neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 84-4114).

 

Neįgaliųjų organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos, išskyrus tas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės ar savivaldybės institucija), veikiančios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, galės teikti projektus socialinės reabilitacijos paslaugų finansavimui gauti.

 

2011 m. rugsėjo 14 d. 14 val. savivaldybės posėdžių salėje, adresu: Stoties g. 18, II aukšte, vyks pasitarimas dėl paraiškų teikimo finansavimui gauti 2012 metams.

 

Suinteresuotus asmenis kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

Paraiškos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimui bus priimamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Stoties g. 18, Mažeikiai, 110 kabinete, telefono nr. pasiteiravimui:  (8 443) 90147 – Daiva Gailiūnienė, Stanislava Dabulskienė.

Paraiškų priėmimo laikas: nuo 2011 m. rugsėjo 15 d. iki 2011 m. spalio 15 d.

 

Daugiau aktualios informacijos, susijusios su Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimu, atranka, šių projektų atrankos stebėsenos vykdymu, projektų finansavimu rasite Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje
adresu: http://www.ndt.lt/id-projektu_finansavimas_per_savivaldybes.html.

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}