Pernai rajone sporto varžybų dalyvių skaičius išaugo dvigubai

 

Statistikos departamento duomenimis, 2008 m. Mažeikių rajone veikė 26 bibliotekos – tiek pat, kiek ir 2007 m. Palyginti su 2007 m., bibliotekų skaitytojų skaičius išaugo: 2007 m. – 10 tūkst. skaitytojų, 2008 – 11 tūkst. skaitytojų.

 
Lyginant su 2007 m., pernai Mažeikiuose sumažėjo meno mėgėjų kolektyvų skaičius (2007 m. – 151 meno mėgėjų kolektyvas, 2008 m. – 139), tačiau juose dalyvaujančių saviveiklininkų skaičius išliko beveik tas pats – 2007 m. – 1776 dalyviai, 2008 m. – 1786.

 

Mažeikių muziejų aplankė tūkstančiu mažiau lankytojų nei ankstesniais metais – 2007 m. – 35 tūkst., 2008 m. – 34 tūkst.

2008 m. Mažeikių rajone sporto varžybų dalyvių skaičius išaugo vos ne dvigubai – 2007 m. įvairiose sporto varžybose dalyvavo 3780 sportininkai, 2008 m. – 6078. Renginiuose „Sportas visiems“ 2007 m. varžėsi 1384 dalyviai, 2008 m. – 1409.

 
Pernai, lyginant su ankstesniais metais, sumažėjo Mažeikių rajone leidžiamų laikraščių tiražas: 2007 m. išspausdinti 1796 tūkst. egzemplioriai, 2008 m. – 1465 tūkst.

 

www.infomazeikiai.lt