Paskirti Mažeikių rajono mero visuomeniniai patarėjai

Vakar, rugpjūčio 5 dieną, Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys pasirašė potvarkius dėl visuomeninių mero patarėjų skyrimo. Visuomeniniais patarėjais tapo Vygandas Povilas Ostrauskis ir Jonas Buinauskas.

Visuomeninio patarėjo V. Ostrauskio sritis – ekonomikos, finansų ir valdymo klausimai. Mažeikių rajono savivaldybės meras A. Tenys potvarkiu „Dėl visuomeninio mero patarėjo skyrimo“ nustatė, kad mero patarėjas ekonomikos, finansų ir valdymo klausimais konsultuoja Savivaldybės merą ekonomikos, finansų ir privatizavimo klausimais.

 

Taip pat analizuoja ir teikia informaciją bei pasiūlymus merui apie įmonių, kuriose Savivaldybė turi akcijų paketus, veiklos ir valdymo efektyvumą, teikia pasiūlymus Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo klausimais.

 

Analizuoja Savivaldybės įstaigų struktūrą, jų valdymą, veiklos efektyvumą ir teikia merui informaciją bei pasiūlymus. Dalyvauja mero sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, kuriuos organizuoja Savivaldybės meras.

 

Konsultacinės firmos vadovas V. Ostrauskis 1990–1995 m. buvo pirmasis atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Mažeikių rajono tarybos pirmininkas, iki 1997 m. – Tarybos narys.

 

UAB „VJ projektai“ direktorius J. Buinauskas paskirtas visuomeniniu mero patarėju strateginio planavimo ir projektų įgyvendinimo klausimais. Potvarkiu nustatyta, kad mero patarėjas strateginio planavimo ir projektų įgyvendinimo klausimais teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės strateginio plano rengimo, koregavimo, analizuoja jo vykdymą.

 

Dalyvauja rengiant mero institucijos bei Tarybos perspektyvinius planus ir teikia informaciją merui apie jų įgyvendinimą. Konsultuoja miestų plėtros klausimais, investicijų, tarp jų – Europos Sąjungos paramos, projektų įgyvendinimo klausimais, taip pat statybų klausimais. Dalyvauja mero sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, kuriuos organizuoja Savivaldybės meras.

 

Visuomeniniams patarėjams atlyginimas už darbą nebus mokamas.

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}