Pasirašyta sutartis projektui „Žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, parengimas Mažeikių mieste“ vykdyti

Rugpjūčio 4 dieną, Vilniuje, Europos socialinio fondo agentūroje, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius pasirašė projekto „Žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, parengimas Mažeikių mieste“ finansavimo ir administravimo sutartį.

 

Projektas pateiktas pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto VPI-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“. Paraiškos kodas – VPI-4.2-VRM-04-R-82-005.

 

Šiuo metu Mažeikių miesto aplinka apie daugiabučius namus bei Savivaldybei priklausančius objektus neatitinka šiuolaikinių reikalavimų ir gyventojų poreikių. Tai negatyviai atsiliepia gyvenamosios aplinkos patrauklumui, taip pat kelia gyventojų nepasitenkinimą.

 

Pagal bendrųjų planų sprendinius šiose teritorijose būtų galima įvairi veikla, tačiau trūksta planavimo dokumentų. Dėl šios priežasties veikla nėra vykdoma.

 

Projekto tikslas – užtikrinti Mažeikių teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius. Šis tikslas bus pasiektas įgyvendinus numatytą projekto uždavinį – parengus 152 vnt. žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui apie daugiabučius namus ir Savivaldybei priklausančius objektus.

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 458 570,59 Lt (keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt litų 59 ct.). Iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (Europos Sąjungos lėšos) pagal priemonę „Tobulinti viešojo administravimo struktūrą, gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti viešąsias ir ES politikas“ skirta iki 389 785 Lt (trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių septynių šimtų aštuoniasdešimt penkių litų). Mažeikių rajono savivaldybė įsipareigojo skirti projektui įgyvendinti ne mažiau kaip 68 785, 59 Lt (šešiasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus 59 ct.).

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}