Išreiškite savo nuomonę, užpildydami „Mažeikių rajono turizmo anketą“

Mažeikių rajono savivaldybės administracija ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendina projektą „Mažeikių rajono plėtrai reikalingų svarbių strateginių dokumentų parengimas“ (projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-81-004).

Projekto tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti regioninės plėtros planavimą ir įgyvendinimą investicinių programų vykdymo srityse.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė – Mažeikių rajono gyventojai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys). Vienas iš šio projekto siektinų rezultatų – parengti Mažeikių rajono vandens trasų, dviračių, automobilių ir aviacinio turizmo galimybių studiją.

 

Atlikus išsamią Mažeikių rajono turizmo išvystymo esamos situacijos analizę, bus rengiami pasiūlymai konkurentabilioms turizmo paslaugoms plėtoti užsienio ir vietiniam turistui, išskiriami prioritetiniai segmentai ir jiems tinkamos rinkodaros priemonės, įvertintas investicijų poreikis turizmo infrastruktūros kūrimui ir finansinės galimybės, numatytos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės turizmo infrastruktūros Mažeikių rajone kūrimo srityje. Šią galimybių studiją rengia UAB „Verslo bitė“.

 

Maloniai prašome Jūsų užpildyti Mažeikių rajono turizmo anketą, kurią rasite internetiniame tinklapyje adresu http://apklausa.lt/f/mazeikiu-rajono-turizmo-anketa-pdadqsl.fullpage. Ši anketa yra anoniminė. Jūsų pateikta vertinga informacija bus panaudota galimybių studijos aplinkos analizei atlikti.

 

Mažeikių rajono savivaldybės informacija

 

{parasas}