Priimami prašymai socialinei paramai mokiniams gauti (papildyta)

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja, kad jau priimami prašymai nemokamam mokinių maitinimui bei paramai mokinio reikmėms įsigyti gauti.

Siekiant, kad mokiniai gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjų prašymai priimami nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d. Dėl paramos mokinio reikmėms įsigyti galima kreiptis nuo liepos 1 d. iki spalio 20 d.

Mažeikių mieste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys prašymus pateikia Socialinės paramos skyriuje (Socialinės paramos skyriaus priimamasis, Stoties g. 18). Seniūnijose gyvenamąją vietą deklaravę asmenys kreipiasi į vietos, kurioje yra deklaruoti, seniūniją.

 

Jeigu pareiškėjo gyvenamoji vieta nedeklaruota, asmenys, gyvenantys seniūnijose, kreipiasi į vietos, kurioje gyvena, seniūniją. Mieste gyvenantys asmenys kreipiasi į Socialinės paramos skyriaus priimamąjį (Stoties g. 18).

 

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas.

 

Socialinė parama skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, t.y. 525 Lt.  Taip pat Savivaldybės tarybos numatytais kitais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo šeimoje atveju, netekus maitintojo, mokiniui iš tris ir daugiau vaikų auginančios šeimos ar neįgaliųjų tėvų šeimos, – atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (700 Lt).

 

Socialinė parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programą, bei tiems, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas. Taip pat socialinė parama neskiriama mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

 

Nemokamas maitinimas taip pat neskiriamas mokiniams, jei tėvai, globėjai (rūpintojai) yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams:

Prašymas – paraiška socialinei paramai mokiniams gauti;

Pažymos apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesį. Nereikia pažymų iš Darbo biržos bei Sodros;

Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos (pvz., gimimo liudijimai, ištuokos ar mirties liudijimai, neįgalumo pažymėjimai ir pan.);

Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, pareiškėjas pateikia tik prašymą socialinei paramai mokiniams gauti;

Jei socialinės rizikos šeimoje augančio mokinio tėvai (įtėviai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}