Testas: koks tavo charakteris?

Charakteryje atsispindi žmogaus auklėjimas ir jo veikla, o iš kitos pusės, žmogus pats „nukala“ savo charakterį.

Charakteris apsprendžia žmogaus elgesį, mintis, jausmus. Tačiau charakteriu reikia laikyti ne visus žmogaus ypatumus, bet tik esminius ir pastovius. „Charakteris – pastovių žmogaus elgesio ypatybių visuma, kuri išreiškia jo santykį su kitais žmonėmis ir pačiu savimi, savo veiksmais“.

 

Išsiaiškinti koks Jūsų charakteris gali išsprendęs testą „Koks tavo charakteris“.

 

{alfa2}