Paskutinė gyventojų ir būstų surašymo savaitė

Statistikos departamentas praneša, kad iki gyventojų ir būstų surašymo pabaigos liko tik savaitė. Visuotinė gyventojų apklausa baigiasi gegužės 9 d.

Iki gegužės 3-iosios, antrojo surašymo etapo metu, kai gyventojus lanko surašinėtojai arba gyventojai patys atvyksta užpildyti surašymo lapų į surašymo skyrius, buvo surašyta 1 mln. 551 tūkst. gyventojų (716 tūkst. vyrų ir 835 tūkst. moterų) ir 759 tūkst. būstų. Šiuo metu jau surašyta apie 70 procentų planuojamų surašyti gyventojų, kurie nedalyvavo e. surašyme, o kartu su sėkmingai dalyvavusiais e. surašyme – apie 80 procentų Lietuvos gyventojų. (Gyventojų skaičius įvertintas remiantis Gyventojų registro duomenimis. Išankstiniais duomenimis, 2011 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo 3235,2 tūkst. gyventojų).

 

Apie 4 tūkst. būstų gyventojai atsisakė dalyvauti surašyme, į maždaug 15 tūkst. būstų surašinėtojai išvis nebuvo įleisti (tokius būstus surašinėtojai lanko tris ir daugiau kartų). Iki gegužės 9-osios surašinėtojai toliau lankys šiuos ir dar neaplankytus būstus.

 

Pareiga dalyvauti surašyme įtvirtinta įstatymu. Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad fiziniai asmenys privalo teikti duomenis, jeigu tai nustato įstatymai arba Oficialiosios statistikos darbų programa. Šio įstatymo 17 straipsnyje nustatyta, kad fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

Tačiau labai svarbu, kad gyventojai suprastų surašymo reikšmę ir dalyvautų jame geranoriškai. Tai užtikrintų sklandų surašymo atlikimą, o surašymo rezultatai patikimai atspindėtų tikrovę.

 

Atkreipiame dėmesį, kad laikinai (trumpiau nei metams) iš Lietuvos išvykę gyventojai taip pat turi būti surašyti. Jų duomenis gali pateikti šalyje gyvenantys artimieji.

 

Visi surašymo metu surinkti duomenys yra konfidencialūs ir naudojami tik statistinei informacijai rengti. Konfidencialumą užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos ir statistikos įstatymai. Patikiname būstų nuomininkus, būstus nuomojančius gyventojus ir visus kitus, kad surašymo lapuose pateikti duomenys apie gyventojus ir būstą jokiai kitai institucijai nėra ir nebus teikiami.

 

Statistikos departamentas ragina dar nedalyvavusius surašyme gyventojus susirašyti atvykus surašinėtojui arba kreiptis į artimiausią surašymo skyrių. Jų adresai ir kontaktiniai telefonai paskelbti departamento interneto svetainėje, skyrelyje „Gyventojų ir būstų surašymas“ http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=2630.

 

Statistikos departamentas kviečia konsultuotis surašymo klausimais darbo dienomis nemokamu tel. 8 800 01 418 (8–17 val.) ir (8 5) 236 4618 (17–21 val.).

 

Statistikos departamento informacija

 

{parasas}