Pasirašytos sutartys su bendrųjų socialinių paslaugų tiekėjais

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius pasirašė finansavimo sutartis su bendrųjų socialinių paslaugų teikėjais: VšĮ Mažeikių bendruomenės centru, VŠĮ Viekšnių bendruomenės centru ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Mažeikių viltis“ paramos šeimai centru.

Mažeikių rajono bendrųjų socialinių programų atrankos komisija išnagrinėjo tris pateiktas 2011 m. bendrųjų socialinių paslaugų finansavimo paraiškas bei pasiūlė jas finansuoti. Lėšų skyrimas yra numatytas iš Savivaldybės biudžeto.

Kaip informavo Socialinės paramos skyriaus vedėja Aldona Gagienė, VšĮ Mažeikių bendruomenės centrui  skirta 50 tūkst. Lt, VŠĮ Viekšnių bendruomenės centrui – 20 tūkst. Lt, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai ,,Mažeikių viltis“ paramos šeimai centrui – 20 tūkst. Lt.

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}