Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimu, padidintas PVM paskaičiuotas teisingai

 

Pirmadienį (rugsėjo 14-ąją) Savivaldybės mero Vilhelmo Džiugelio kvietimu vėl buvo susirinkę UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, UAB „Mažeikių vandenys“, UAB „Saurida“, UAB „Mažeikių butų ūkis“ ir UAB „Tavo pastogė“ vadovai ar jų įgalioti asmenys. Nesiliaujant gyventojų skundams dėl 2 procentais padidinto Pridėtinės vertės mokesčio už rugpjūčio mėnesį suteiktus komunalinius patarnavimus (vandenį, dujas) paskaičiavimo, su kai kurių įmonių vadovais dar praėjusią savaitę buvo sutarta pasikviesti mokesčius administruojančios institucijos – Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovą.

„Kai kurios iš šių įmonių priklauso Savivaldybei, todėl privalu reaguoti į gyventojų skundus ir išsiaiškinti, ar dėl įstatymų sudėtingumo neįsivėlė klaida, bei išsklaidyti bet kokias abejones ateičiai, – sakė Savivaldybės vadovas.

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas susirinkusiesiems nuodugniai išaiškino Valstybinės mokesčių inspekcijos Švietimo ir konsultavimo skyriaus vyr. specialistė Eulalija Ligeikienė. Anot jos, ilgalaikių paslaugų (elektros energijos, dujų, šilumos, vandens) tiekimo atveju prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita-faktūra.

 

O jei sąskaita-faktūra neišrašoma, suteiktų ilgalaikių paslaugų apmokestinimo momentas yra tas, kuomet gaunamas atlygis už paslaugą, t.y. kuomet mokami mokesčiai. Konkrečiai už 2009 metų rugpjūčio mėnesį (galiojo 19 proc. PVM tarifas) patiektą elektros energiją, dujas, vandenį bei suteiktas kitas komunalines paslaugas PVM sąskaitos-faktūros paprastai išrašomos rugsėjo pradžioje.

 

Kadangi nuo rugsėjo 1 dienos jau galioja 21 proc. PVM tarifas, tai toks jis ir turi būti apskaičiuojamas. Analogiškai apmokestinamos ir rugpjūčio mėnesį gyventojams suteiktos nurodytos paslaugos: jeigu PVM sąskaita-faktūra neišrašoma, o jų apmokestinimo momentas yra rugsėjo mėnesį (kuomet mokami mokesčiai), tai PVM turi būti skaičiuojamas toks, koks galioja tuo momentu, t.y. 21 proc. dydžio.

 

„Įstatymo požiūriu PVM atsiranda mokėjimo metu“, – dar kartą pabrėžė Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistė, nurodžiusi, kad PVM apskaičiavimą ilgalaikių paslaugų teikimo atveju reglamentuoja Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio 6 dalis.

 

E.Ligeikienės teigimu, iškilus kokių nors neaiškumų ar abejonių gyventojai visuomet gali paskambinti trumpuoju numeriu 1882 ( 1 pokalbio minutės kaina – 12 centų) ir gauti atsakymus visais su mokesčiais susijusiais klausimais. Taip pat rajono gyventojai gali atvykti į Telšių apskrities mokesčių inspekcijos Mažeikių skyrių (Vasario 16-osios g. 4), į 204 kabinetą.

 

www.infomazeikiai.lt