2010 m. išvykimą iš Lietuvos deklaravo 83,2 tūkst. emigrantų

Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. iš Lietuvos emigravo 83,2 tūkst. šalies gyventojų, tai 61,2 tūkst. daugiau negu 2009 m. Vidutiniškai per metus 1000 gyventojų teko 25,3 emigranto (2009 m. – tik 6,6).

Emigrantų skaičiaus padidėjimui 2010 m. turėjo įtakos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme nustatyta prievolė nuolatiniams šalies gyventojams mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas.  Savo nuolatinės gyvenamosios vietos keitimą iš Lietuvos į užsienio valstybę galėjo deklaruoti ir tie, kurie gyveno užsienyje jau anksčiau.

 

Balandžio–rugpjūčio mėnesiais emigracijos srautai iš Lietuvos buvo didžiausi – vidutiniškai per mėnesį savo išvykimą deklaravo 10,7 tūkst. emigrantų. Paskutinius keturis 2010 m. mėnesius deklaruotos emigracijos srautai sumažėjo – nuo 8,4 tūkst. emigrantų rugsėjo mėnesį iki 4,0 tūkst. – gruodžio mėnesį. 

 

Jungtinė Karalystė ir Airija – patraukliausios valstybės, į kurias iš Lietuvos išvyksta didžioji dalis emigrantų. 2009 m. daugiau negu trečdalis emigrantų išvyko į Jungtinę Karalystę, o pernai – kas antras. Į Airiją 2009 m. emigravo 14 procentų visų emigrantų, o 2010 m. – 15,7 procento. Padidėjo emigravusiųjų į Norvegiją skaičius – nuo 0,8 tūkst. 2009 m. iki 4,9 tūkst. 2010 m. ir pernai pagal emigrantų skaičių Norvegija buvo trečioji. 2010 m. 4,6 procento visų emigrantų tikslo šalimi rinkosi Vokietiją, 4,3 procento – Ispaniją, 3,3 procento – Jungtines Amerikos Valstijas, 2 procentai – Švediją, 1,8 procento – Rusijos Federaciją ir 1,7 procento – Baltarusiją.

Per paskutiniuosius dvejus metus kas antras emigrantas buvo 20–34 metų amžiaus. 2010 m. 18,5 tūkst. (22,3 %) emigrantų buvo 25–29 metų amžiaus, 15,1 tūkst. (18,2 %) – 20–24 metų, 12 tūkst. (14,4 %)  – 30–34 metų amžiaus. Pernai 35–54 metų amžiaus žmonės sudarė ketvirtadalį visų emigrantų, 2009 m. – trečdalį. Kas aštuntas emigrantas buvo vaikas iki 18 metų amžiaus (2009 m. – kas septintas). Pagyvenę (60 metų ir vyresnio amžiaus) gyventojai 2009–2010 m. sudarė 2,6–0,9 procento visų emigrantų.

2010 m. emigravo 43,2 tūkst. moterų ir 40 tūkst. vyrų. Pernai beveik 70 procentų 18 metų ir vyresnio amžiaus emigravusių moterų niekada negyveno santuokoje, buvo išsituokusios ar našlės, trečdalis – buvo ištekėjusios (2009 m. – atitinkamai 65 ir 35 procentai). Kas antras emigravęs šio amžiaus vyras 2010 m. niekada negyveno santuokoje, 38,9 procento buvo vedę, 10,8 procento – išsituokę ir našliai (2009 m. – atitinkamai 39,48 ir 13 procentų).

Lietuvos Respublikos piliečiai 2010 m. sudarė 95,4 procento visų emigrantų (2009 m. – 75 %), o užsieniečiai – 4,6 procento (2009 m. – 25 %). Pernai trečdalį užsieniečių emigrantų sudarė Baltarusijos piliečiai, po 15 procentų – Ukrainos ir Rusijos Federacijos, 13,6 – Europos Sąjungos valstybių narių, 3,9 procento – JAV piliečiai.

Pernai  85 procentai 15 metų ir vyresnio amžiaus emigrantų prieš išvykdami nedirbo vienus metus ir ilgiau (2009 m. – 81 %).

2010 m. į Lietuvą imigravo 5,2 tūkst. žmonių – 1,3 tūkst. mažiau negu 2009 m. Vidutiniškai per metus 1000 gyventojų teko 1,6 imigranto (2009 m. – 1,9, 2008 m. – 2,8).

Išankstiniais duomenimis, 2011 m. sausio–vasario mėn. į Lietuvą imigravo 1,4 tūkst. žmonių, tai 685 žmonėmis daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį.

Pernai daugiausia asmenų į Lietuvą atvyko iš Jungtinės Karalystės (1439), Airijos (607), Rusijos Federacijos (407), JAV (315), Vokietijos (274), Baltarusijos (260), Ispanijos (247) ir Norvegijos (246).

2010 m. penktadalį visų imigrantų sudarė 25–29 metų, 15,7 procento – 20–24 metų, 14,9 procento – 30–34 metų amžiaus žmonės (2009 m. – atitinkamai 18,5, 11,5 ir 15,7 procento). Sumažėjo vaikų iki 18 metų amžiaus dalis bendrame imigrantų skaičiuje – nuo 14,7 procento 2009 m. iki 12,1 procento 2010 m.

Pernai į Lietuvą grįžo (reemigravo) 4,1 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių ir imigravo 1,1 tūkst. užsieniečių (2009 m. – atitinkamai 4,8 tūkst. ir 1,7 tūkst.). Daugumą 2010 m. į Lietuvą imigravusių užsieniečių sudarė Baltarusijos (255), Rusijos Federacijos (248), Ukrainos (145) ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai (149).

2010 m. iš Lietuvos emigravo 78 tūkst. daugiau žmonių negu imigravo, o per du šių metų mėnesius – 7,3 tūkst.

Per 2001-2010 m. iš Lietuvos emigravo 204,7 tūkst. šalies gyventojų, imigravo – 64,2 tūkst. žmonių.

 

Statistikos departamento informacija

 

{parasas}