Ko neišplakė baudžiavos rykštės

Kovo 18 d., penktadienį, 15.00 val. Ukrinų kultūros namuose vyks renginys „Ko neišplakė baudžiavos rykštės“, skirtas baudžiavos panaikinimo 150-osioms metinėms paminėti. Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotoja, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Zita Medišauskienė pristatys pranešimą „Baudžiavos panaikinimas – esminis postūmis modernios visuomenės kūrimuisi“.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo tarybos pirmininkė, humanitarinių mokslų daktarė Bronė Stundžienė kalbės apie baudžiavos atgarsius lietuvių folklore.

Vilniaus dailės akademijos profesorius dr. Alfredas Širmulis papasakos apie baudžiavos panaikinimo atspindžius S. Gailevičiaus kūryboje.
Klebono Egidijaus Jurgelevičiaus pranešimo tema: „Kunigaikščių Oginskių vaidmuo panaikinant baudžiavą“.

Koncertuos Ukrinų kultūros namų saviveiklininkai.

{mazeikiai}

{parasas}