Už ką reikia dėkoti Mažeikių valdžiai?

Pakruojo ir Radviliškio rajonų gyventojai, apstatyti danų kiaulidėmis, galėtų pavydėti žemaičiams Mažeikių rajono valdžios. Padėjusios Bugenių bendruomenei apsiginti nuo plečiamo daniškų kiaulių komplekso.

Toks precedentas, kad valdžia gina vietinius žmones, Lietuvoje yra retas.

O šiaip Lietuvoje yra du lygiagretūs, šalia ristele šuoliuojantys kompleksai. Vienas kompleksas yra užsienietiškų kiaulidžių kompleksas. Antras kompleksas yra Lietuvos valdininkijos kompleksas. O jis toks. Jei gali, pataikauk užsieniečiams. O saviškius, jei tik gali, niekink.

Mūsiškį žmogų baudžia už numestą ant šaligatvio cigaretę. Už kiekvieną privačiame sklype nukirstą medį. Nesvarbu, kad medis senas ir gali užkristi ant stogo. Vis vien baus. Jei dar neužkrito ant stogo. Ką ir kalbėti, kas atsitiktų mūsiškiui, kuris gamtos grožybes laistytų iš srutvežio.

 

Gal atliekame eksperimentą? Kiek laiko išsilaikytų koks nors Pakruojo ar Radviliškio ūkininkas, išvažiavęs į automagistralę Radviliškis-Šiauliai-Ryga ar Pakruojis-Bauskė su prakiurusiu srutvežiu. 20 ar 30 min.? Garantuojame. Laistytoją iškart pastebėtų budrūs vairuotojai. Ypač jei srutomis aplaistytų jų automobilius. Laistytojas būtų sustabdytas kelių policijos. Patikrintas alkoholio matuokliu. Vairuotojai jį iškeiktų, o gamtosaugininkai parūpintų baudą.

Tačiau jei danai kiaulių srutomis laisto mūsų dirvožemį, jei srutos per gruntinius vandenis pasiekia mūsų upes, gamtosaugininkai nesijaudina. Kiaulių kompleksai gali veikti be jokio aplinkosauginio tyrimo. Nebūtina išsiaiškinti, koks yra poveikis aplinkai.

Tad kas rūpi? Jei nerūpi poveikis aplinkai? Hipotetinis atsakymas toks. Rūpi poveikis kišenių aplinkai. Jei toks poveikis yra, kai kas į valdininkų kišenes įdarda, tai ko čia per daug jaudintis? Gyventojai prie srutų ir kvapų pripras. Juk ne pandeminis gripas. Ir ne radiacija.

Lietuvoje susidariusi kritiška padėtis. Užsieniečiai čia brukte brukasi, visais būdais užsėda lietuvišką žemę. Užteršia mūsų erdvę srutomis, kriuksėjimais ir kvapais ne iš „Chanel Nr.5“ buteliukų. Nes užsieniečiams čia rūpi tik pelnas. Be jokių sentimentų.

 

O mūsiškiams valdininkėliams rūpi tik pinigas. Irgi be jokių sentimentų. Tad į tą sentimentais neginamą Lietuvos erdvę, jei galėtų, prikištų ir radioaktyvių atliekų. Jei galėtų, leistų suvežti į savo Tėvynę visas Vakarų atliekas. Visas dvokiančias, kriuksinčias, mėsines ar nemėsines „medžiagas“.

Kodėl danai turėtų mus gerbti, jei mūsų rajonų valdžios nei Lietuvos, nei savęs negerbia? Užsieniečiai tik plastiškai prie šios nepagarbos prisitaikė.

Įsivaizduokime, kad lietuviai ūkininkai taip elgiasi Danijoje. Nepaisydami vietos bendruomenių, užsimoja auginti lietuviškas baltųjų veislės kiaules. Neatlikus poveikio aplinkai tyrimo, mūrija kiaulidžių kompleksus. Būtų išprašyti iškart. Net ir pažadėję, kad lietuviškos nekriuksės. Bus užsimovusios specialius antsnukius. Net mūsų Užsienio reikalų ministerija, net ambasada Danijoje varytų lietuvius namo. Kad nekiltų tarptautinis skandalas.

 

{balsas2}