Nuo Naujųjų keisis mokesčių tarifai

Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Telšių AVMI) informuoja, jog nuo kitų metų keičiasi individualios veiklos sąvoka, šiai veiklai bus taikomas triskart mažesnis pajamų mokesčio tarifas, taip pat keičiasi privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimo tvarka dirbantiesiems su verslo liudijimu.

 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme pakoreguota individualios veiklos sąvoka: jai nebepriskiriamas gyventojų nekilnojamųjų daiktų pardavimas ir nuoma.

 

Įstatymo pakeitime pateiktas laisvosios profesijos apibrėžimas – šių profesijų atstovai gali būti teisininkai, lobistai, makleriai, mokesčių konsultantai, žurnalistai, architektai ir t.t., kurie turi reikiamą kvalifikaciją ir veikla verčiasi asmeniškai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei. Valstybinė mokesčių inspekcija artimiausiu metu pateiks platesnį paaiškinimą apie laisvąsias profesijas.

 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas papildytas nauja dalimi, pagal kurią individualios veiklos pajamoms, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos ir pajamas iš vertybinių popierių (įskaitant išvestines finansines priemones), taikomas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas vietoj anksčiau taikyto 15 proc. tarifo. Toks mokesčio tarifas taikomas jau 2010-aisiais ir vėlesniais metais gautoms pajamoms.

 

Taip pat įstatymo pakeitimuose numatyta, kad apskaičiuojant gyventojui taikytiną metinį neapmokestinamąjį dydį (toliau – NPD), į metines pajamas įskaičiuojamos tik tos apmokestinamosios pajamos, kurioms taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas, išskyrus išmokas, gautas pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų dydžio. Be to, įtvirtinta, kad apskaičiuojant metinį NPD, į metines pajamas neįskaičiuojamos pajamos, nuo kurių mokestis buvo sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą.

 

Telšių AVMI primena, jog gyventojai, kurie 2010 metais ir vėliau mokėjo gyvybės draudimo, pensijų įmokas, už pirmas studijas ir (ar) pirmą profesinį mokymą, palūkanas už vieną iki 2008-12-31 paimtą būsto kreditą ar lizingo būdu 2004–2008 metais pirkę vieną asmeninį kompiuterį su programine įranga ir mokėję įmokas (be palūkanų), savo patirtas išlaidas galės atimti tik iš 15 procentų pajamų mokesčiu apmokestintų pajamų, ir atimamų išlaidų suma negalės viršyti 25 procentų 15 proc. tarifu apmokestinamų pajamų.

 

Šiuos duomenis gyventojai ras preliminariose deklaracijose Elektroninio deklaravimo sistemoje.

 

Nuo 2011 metų įsigalioja nauja tvarka, pagal kurią veikla su verslo liudijimu užsiimantys ir patenkantys į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą arba (ir) gaunantys su darbo santykiais susijusias pajamas (atlyginimą iš darbdavio) gyventojai PSD įmokas už verslo liudijimą mokės proporcingai, t.y. tik už tas kalendorines dienas, kurioms verslo liudijimas įsigytas.

 

Negaunantys su darbo santykiais susijusių pajamų (atlyginimo iš darbdavio) ar nedrausti valstybės lėšomis gyventojai ir toliau turės mokėti 72 litų per mėnesį PSD įmoką. Įmokos turės būti mokamos kaip ir iki šiol, kad nenutrūktų gyventojo draustumas ir jam būtų suteiktas gydymas.

 

Telšių AVMI primena, kad daugiau informacijos apie mokesčius, jų apskaičiavimą, deklaravimą ir sumokėjimą galima gauti paskambinus Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882 arba apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

 

Šaltinis: www.vmi.lt