Mokesčių inspekcija: PVM registre turėtų likti tik pareigingi mokesčių mokėtojai

Valstybinė mokesčių inspekcija, įgyvendindama vieną iš šiemet numatytų projektų – „Kodėl esi PVM  mokėtojas?“, išanalizavo šalies įmonių, savarankiškai įsiregistravusių PVM mokėtojomis, duomenis, o netrukus numato surengti ir jų apklausą.

 

Jau atlikta duomenų analizė atskleidė, jog daugeliui įmonių PVM mokėtojų statusas iš esmės reikalingas susigrąžinti mokesčiams. Gauti objektyvūs rezultatai mokesčių administratoriui padės nustatyti tikrąsias savarankiško registravimosi PVM mokėtojais priežastis ir galimus piktnaudžiavimo įstatymu bei mokesčių slėpimo atvejus.

 

Įgyvendinant projektą atlikta šalies mokesčių mokėtojų analizė parodė, kad nemaža dalis PVM mokėtojų po keletą mėnesių nedeklaruoja PVM apmokestinamų pirkimų, pardavimų, tiekimų, samdomų darbuotojų, nereaguoja į mokesčių administratoriaus priminimus ir raginimus – tokiu atveju mokesčių administratorius turi teisę juos išregistruoti iš PVM mokėtojų registro.

 

Projektu siekiama „išgryninti“ PVM mokesčių mokėtojų sąrašą, jame paliekant tik realiai veikiančias ir mokestinius įsipareigojimus vykdančias įmones, nesiekiančias vien mokestinės naudos. 

 

„Šio projekto metu mokesčių administratorius sutelks dėmesį į vieną rizikingiausių mokesčių vengimo atžvilgiu mokesčių – pridėtinės vertės mokestį – ir savarankiškai įsiregistravusius PVM mokėtojus. Statistika rodo, kad net 40 procentų PVM mokėtojų nesiekia nustatytos registravimosi ribos – 100 tūkstančių litų, todėl nutarta šią grupę ilgesnį laiką stebėti dėl galimo mokesčių slėpimo ir mokestinių prievolių nevykdymo“, – apie projekto tikslus informuoja VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento direktoriaus pavaduotoja Virginija Ginevičienė.

 

Analizuojant pasirinktus PVM mokėtojus šiemet atlikta daugiau nei 3000 smulkių mokesčių mokėtojų stebėsena, leidžianti įžvelgti pirmąsias tendencijas – daugeliui tiesiog naudinga būti PVM mokėtojais. Trečdalį analizuojamųjų sudaro PVM mokėtojai, kurių vidutinės deklaruojamos pajamos per metus siekia nuo 50 iki 100 tūkstančio litų, praėjusiais metais 37,5 proc. PVM mokėtojų deklaravo grąžintiną iš biudžeto PVM, o didesnę nei 10 tūkst. litų mokėtiną PVM sumą deklaravo tik 6,5 proc. analizuotų PVM mokėtojų.

 

„Didesnė dalis įmonių, tarp kurių dominuoja prekybos ir statybos sektoriaus atstovės, nesukurdamos pridėtinės vertės, siekia susigrąžinti iš biudžeto pinigus, ir tik nedidelė dalis – daugiausia vykdančių profesinę, mokslinę ir techninę veiklą – sumoka į biudžetą daugiau kaip 10 tūkst. litų PVM. Vadinasi, dažniausiai PVM mokėtojomis įmonės registruojamos siekiant susigrąžinti sumokėtus mokesčius“, – pirmuosius rezultatus apibendrina projekte dalyvaujančios Telšių AVMI viršininko pavaduotojas Vaclovas Dikontas.

 

Kita projekto dalimi – anketine apklausa – tikimasi sužinoti pačių mokesčių mokėtojų nuomonę apie jų įsiregistravimo PVM mokėtojais tikslus ir priežastis. Visoje šalyje apklausa bus atliekama spalio mėnesį, pasirinktiems mokesčių mokėtojams elektroniniu paštu išsiunčiant anketas.

 

2011 metų sausio 1 dienai šalyje iš viso buvo įregistruota apie 70400 PVM mokėtojų, iš jų fizinių asmenų – 16400, juridinių – 54000. Praėjusiais metais pateikta daugiau kaip 100 tūkstančių prašymų dėl PVM permokos grąžinimo arba įskaitymo (prašoma suma – per 3 mlrd. litų). Iš viso 2010 metais mokesčių mokėtojams grąžinta apie 2,3 mlrd. litų PVM, į valstybės biudžetą šio mokesčio surinkta daugiau kaip 5,7 mlrd. litų.

 

Telšių AVMI primena, kad įmonės ir gyventojai privalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu jų vykdomos ekonominės veiklos pajamos viršija 100 tūkst. litų. Įmonės privalo įsiregistruoti, jeigu: iš kitų Europos Sąjungos valstybių įsigyja prekių daugiau kaip už 35 tūkst. litų; perka užsienio apmokestinamųjų asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, Lietuvoje teikiamas paslaugas, kitoje valstybėje narėje teikia paslaugas, kurių teikimo vieta pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas yra kita valstybė narė, taip pat jeigu užsienio valstybių asmenys Lietuvoje vykdo nuotolinę prekybą ir jų gautos pajamos viršija 125 tūkst. litų.

 

Jeigu gautos pajamos per paskutiniuosius 12 mėnesių neviršijo 100 tūkst. litų, PVM mokėtojais galima registruotis ir savarankiškai, nepamirštant laiku ir tinkamai vykdyti mokestinius įsipareigojimus. Mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais Lietuvos gyventojai ir įmonės visą informaciją gali gauti paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, apsilankę Mokesčių inspekcijos interneto puslapyje www.vmi.lt arba atvykę į savo gyvenamosios vietos Mokesčių inspekciją.

 

Telšių AVMI informacija

 

{parasas}