Mažeikių soliariumuose – įvairūs pažeidimai

Mažeikių mieste soliariumo paslaugas teikia septyni objektai. Trijuose soliariumuose yra daugiau nei viena soliariumo įranga. Šiais metais Telšių visuomenės sveikatos centro Mažeikių skyrius Mažeikių mieste patikrino tris soliariumus, kuriuose atliko šešis patikrinimus: trys vykdant periodinę kontrolę ir trys – grįžtamąją kontrolę.

 

Periodinės kontrolės metu buvo atlikta: soliariumo UV spinduolių  veiksmingosios energetinės apšvietos matavimai ir paimti ploviniai nuo aplinkos paviršių (nuo soliariumo įrangos gulto, soliariumo akinių ir nuo kilimėlio patiesto prie soliariumo įrangos) mikrobinei taršai nustatyti.

 

Atlikus UV spinduolių veiksmingosios energetinės apšvietos matavimus 27% viršijo leistiną normą (0,3 m2/W). Soliariumo paslaugas teikiantiems objektams buvo suteiktas trijų mėnesių terminas UV spinduoliams pakeisti. Atlikus grįžtamąją kontrolę  soliariumo paslaugas teikiantys objektai pasikeitė UV spinduolius, kurių veiksmingoji energetinė apšvieta neviršija 0,3 m2 /W.

 

Paėmus plovinius nuo aplinkos paviršių 14% buvo nustatyta mikrobinė tarša. Už higienos normos reikalavimų pažeidimus atsakingiems darbuotojams surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai ir buvo taikytos administracinio poveikio priemonės. Grįžtamosios kontrolės metu buvo pakartotinai paimti nuo aplinkos paviršių ploviniai, kuriuose mikrobinės taršos nenustatyta.

 

Pastaruoju metu sergamumo odos vėžiu tendencijos didėja kartu su soliariumų paslaugų populiarėjimu. Dažniausiai soliariumus asmenys lanko žiemos ir pavasario sezonu. Lankantiems soliariumus būtina nepamiršti, kad dirbtinės saulės malonumais reikia naudotis saikingai: nesideginti per ilgai ir per dažnai.

 

Soliariumo paslaugomis neturėtų naudotis :

 

I-II odos tipo asmenys (šviesiaplaukiai, šviesiaodžiai, mėlynakiai);
daug apgamų, strazdanų turintys asmenys;
praeityje stipriai nudegę saulėje asmenys;
turintys piktybinių odos pakitimų;
sirgę odos vėžiu ar turintys odos vėžiu sirgusių šeimos narių.
sergantys odos ligomis;
vartojantys odos jautrumą ultravioletiniams spinduliams padidinančius vaistus.
     

Gražina Stonkienė, Telšių visuomenės sveikatos centro Mažeikių skyriaus vyriausioji specialistė

 

{parasas}