Renavo dvaro sodybos rūmuose vykdomi restauracijos darbai

Vakar, gruodžio 13 d., Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas laikinai einantis mero pareigas Rimantas Norkus, Projektų valdymo skyriaus vedėja Dalia Grygolaitienė lankėsi restauruojamuose Renavo dvaro sodybos rūmuose. Apžiūrėti restauracijos darbai, kurie vykdomi pagal projektą „Renavo dvaro sodybos rūmų pritaikymas viešojo turizmo reikmėms“.


Rangos sutartis pasirašyta su UAB „Telšių meistras“ 2010 m. gegužės 14 d. Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010 m. rugsėjo 29 d. Bendra projekto vertė 2.139 368 Lt.

Vienas iš projekto tikslų yra restauruoti Renavo dvaro sodybos rūmus ir pritaikyti juos turizmo poreikiams, todėl  projekte yra numatyti rūmų pastato sienų ir pamatų hidroizoliavimo, pamatų, stogo, lietaus nuvedimo sistemos, fasado restauravimo, langų ir durų, grindų ir nuogrindos, terasos su baliustrada rekonstrukcijos (restauravimo) darbai, apdailos darbai, laiptų sutvarkymo, panduso įrengimo darbai.

Pradėta rūsio patalpų apdaila (restauravimo darbai): lubų, sienų, durų ir grindų rekonstrukcijos (restauravimo) darbai, tualetų įrengimo darbai. Rūsio sanitarinių mazgų ūkio – buities nuotekų tinklų rekonstrukcija (restauravimas): ūkio buities nuotekų tinklų rekonstrukcijos (restauravimo) darbai, prijungimas prie buitinių nuotekų valymo įrenginių.

Rūsio san. mazgo vandentiekio tinklų rekonstrukcija (restauravimo) darbai: vandentiekio tinklų rekonstrukcijos (restauravimo) darbai.

Didinant rūmų rekreacinį patrauklumą, funkcionalumą bus įrengiamos patalpos viešajai maitinimo įstaigai. Projekto pabaiga – 2012 m. sausio 31 d.

 

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}