Policijos pareigūnai teiks visokeriopą pagalbą žmonėms, nukentėjusiems dėl staiga pasikeitusių oro sąlygų

Policijos generalinis komisaras pasirašė nurodymą, kuriuo įpareigojo visus policijos pareigūnus pagelbėti į nelaimę patekusiems žmonėms. Ypatingas pareigūnų dėmesys atkreipiamas į rizikos grupės asmenis, benamius, senyvo amžiaus žmones.

Pareigūnai sušalusius ar neblaivius žmones nuveš į nakvynės namus, medicinos įstaigas, o išimtiniais atvejais – į artimiausią policijos įstaigą, kur jam bus suteikta pirminė pagalba.

„Policijos pareigūnų geri darbai kitiems, atsakomybė turėtų tapti įprastu reiškiniu ir neatsiejama policijos pareigūno veiklos dalimi. Kartais turime padaryti netgi daugiau nei mus įpareigoja įstatymai“- teigia policijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas.

Šalies keliuose dirbantys pareigūnai teiks pagalbą vairuotojams, kuriems ištiko nelaimė keliuose. Greitosios medicinos pagalbos automobiliams pareigūnai sudarys sąlygas kuo operatyviau patekti pas asmenis, kuriems reikia suteikti neatidėliotiną medicinos pagalbą.

 

Pareigūnai stengsis aplankyti ir pagelbėti kaimo vietovėse ar vienkiemiuose gyvenančius žmones, informuos kelininkus apie užpustytus ar nepravažiuojamus kelius. Apylinkės inspektoriai lankys atokiausiose vietose gyvenančius asmenis, teiks reikiamą pagalbą socialiniams darbuotojams.

Pareigūnams nurodyta atkreipti dėmesį į valkataujančius, išmaldos prašančius, neprižiūrėtus vaikus ir suteikti jiems būtiniausią pagalbą.

Neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių – vienas iš policijos veiklos įstatyme numatytų policijos uždavinių.
 
PD prie LR VRM informacija

 

{parasas}