Mažeikių seniūnijai nuo šiandien vadovaus naujas seniūnas!

Mazeikiu seniunijos seniunas

Mažeikių Savivaldybės ryšių su visuomene skyrius informuoja, kad nuo šiandien, rugsėjo 15 d., Mažeikių seniūnija turi naują seniūną. Seniūno pareigas nuo šiol eis Šarūnas Armonas.
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo     

III skyriaus 6 punktu  ir atsižvelgdamas į Kanceliarijos skyriaus vedėjo Šarūno Armono prašymą „Dėl perkėlimo į kitas pareigas“, perkėlė Šarūną Armoną iš Kanceliarijos skyriaus vedėjo pareigų į Mažeikių seniūnijos seniūno pareigas.

 

Pareigybės lygis A, kategorija 13. Š. Armono stažas valstybės tarnyboje – 11 metų.

 

{parasas}