Pagal kaimo plėtros programą bus atnaujinti Sedos ir Pikelių miesteliai

Mažeikių rajono savivaldybės ryšių su visuomene skyrius informuoja, kad praėjusią savaitę Mažeikių rajono savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovai pasirašė dvi sutartis dėl projektų finansavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Pagal šią programą bus tvarkomi Sedos ir Pikelių miesteliai.

 

Projekto „Mažeikių rajono Sedos  kultūros namų pastato rekonstravimas“ vertė – 1 007 787,6 Lt, Europos Sąjungos lėšos – 690 560 Lt, Valstybės biudžeto lėšos – 145 018,6 Lt, Savivaldybės biudžeto lėšos – 172.640 Lt.

Projekto tikslas – padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą Sedos mieste atliekant kultūros namų rekonstravimą.

 

Projekto „Nuotekų tinklų plėtra ir valymo įrenginių statyba Pikelių miestelyje“ vertė – 1 044 472 Lt, Europos Sąjungos lėšos – 690 560 Lt, valstybės biudžeto lėšos – 145 018 Lt, Savivaldybės biudžeto lėšos – 208894 Lt.

Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą nuotekų tvarkymą Pikelių miestelyje, padidinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai:

   • rekonstruoti ir išplėsti nuotekų tvarkymo sistemą Pikelių  miestelyje;

   • užtikrinti nuotekų išvalymo efektyvumą ir sumažinti aplinkos taršą;

   • sudaryti sąlygas Pikelių miestelio gyventojams prisijungti prie nuotekų tvarkymo sistemos.

 

Abiejų projektų vykdymo trukmė – 22 mėnesiai.

 

{parasas}