Meras toliau aiškinasi dėl „Ventos“ vidurinės mokyklos renovacijos

Savivaldybės mero Vilhelmo Džiugelio iniciatyva įvyko jo susitikimas su Savivaldybės Tarybos opozicijos atstovais Sauliumi Šiuriu ir Kęstučiu Bartkevičiumi. Susitikimo tema – „Ventos“ vidurinės mokyklos renovacija. Kiek anksčiau, reaguodamas į laikraščio „Būdas žemaičių“ 2010 m. liepos 23 dienos numeryje išspausdintą straipsnį, meras buvo sukvietęs Savivaldybės administracijos specialistus, kad jie paaiškintų esamą padėtį.

 

„Aš nesu statybininkas, tačiau išgirsti paaiškinimai abejonių neišsklaidė. Todėl pasikviečiau opozicijos atstovus-statybininkus išklausyti jų nuomonę“, – susitikimo tikslą taip apibūdino meras.

 

Opozicijos atstovai išsakė tokią pačią nuomonę, kokią grupė Mažeikių statybinių įmonių vadovų išdėstė dar birželio mėnesį Savivaldybės administracijai atsiųstame rašte. Kadangi atsakymo verslininkai iki šiolei negavo, Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis paprašė Administracijos direktorių Bronių Kryžių per šią savaitę pateikti jam išsamius atsakymus į kiekvieną verslininkų rašte iškeltą klausimą.

 

Vakar, liepos 26-ąją, meras taip pat raštu kreipėsi į Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiąjį inspektorių Rimantą Pikturną, prašydamas atlikti patikrinimą, ar vykdant „Ventos“ vidurinės mokyklos renovacijos rangos darbus nepažeisti įstatymų reikalavimai.

 

Mero padėjėja Vida Keršienė.

{parasas}