„ORLEN Lietuva“ gedi su visa Lietuva

AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojai su giliu liūdesiu sutiko žinią apie pirmojo atkurtos nepriklausomos valstybės Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko mirtį.  Anapilin išėjo didis ir garbingas žmogus. Algirdas Mykolas Brazauskas išliks daugelio naftos perdirbimo bendrovės darbuotojų atmintyje. Jis daug metų aktyviai ir nuosekliai rūpinosi, kad Mažeikiuose

būtų pastatyta ir pradėtų veikti vienintelė Baltijos valstybėse naftos produktų gamykla. Jis nuolat dalyvavo svarbiausiuose Bendrovės renginiuose. Tai žmogus, tikėjęs įmonės sėkme ir jos darbuotojų gerove ir tapo neatskiriama ne tik Lietuvos, bet ir naftos perdirbimo gamyklos istorijos dalimi.

 

„ORLEN Lietuva“ darbuotojai gedi su visa Lietuva ir nuoširdžiai užjaučia Velionio šeimą ir artimuosius.

Su velioniu Prezidentu visos Bendrovės vardu atsisveikino įmonės vadovai, o „ORLEN Lietuva“ administracinio pastato vestibiulyje įrengta speciali Prezidentui Algirdui Mykolui Brazauskui skirta gedulo ir atminimo vieta. Specialioje knygoje Bendrovės darbuotojai gali išsakyti pagarbą ir užuojautos žodžius. Knyga vėliau bus perduota Velionio artimiesiems.

 

A. Brazausko sveikinimas naftininkams 2005 metais video.

 

{parasas}