Paskutinė Algirdo Brazausko kelionė į Prezidentūrą (Foto)

 

Prasidėjo Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko kelionė į amžinojo poilsio vietą.  Antradienio rytą A. M. Brazausko palaikai iš Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės pervežti į Prezidentūros kolonų salę. Ten pirmasis atkurtos Nepriklausomos Lietuvos vadovas pašarvotas. Paskutinį kartą į Prezidentūrą buvusį šalies vadovą išlydėjo žmona Kristina, gausus ligonininės personalas.

 

Valstybės vėliava uždengtą karstą su Prezidento A. M. Brazausko palaikais ant karinio lafeto užkėlė Garbės sargybos kuopos kariai. Iškilmingą procesiją į Prezidentūrą lydėjo motorizuoti policininkai. Kiek vėlavusi procesija su A. M. Brazausko palaikais atvyko iš Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės.

 

Velionio karstą, apdengtą Lietuvos trispalve, pasitiko patys artimiausi šeimos nariai. Kariuomenės orkestras grojo gedulingą maršą, Garbės sargybos kuopos kariai A.M. Brazausko palaikus įnešė į Kolonų salę. Prezidentūros kiemelyje nuolat rodomi vaizdai iš A. M. Brazausko gyvenimo.

 

Pirmieji pagarbą buvusiam valstybės, Vyriausybės, Seimo vadovui, Nepriklausomybės akto signatarui pareiškė Prezidentai Dalia Grybauskaitė ir Valdas Adamkus, Seimo pirmininkė Irena Degutienė, premjeras Andrius Kubilius. Su Velioniu atsisveikina bendražygiai, bendrapartiečiai. Vėliau A. M. Brazausko karsto lankymas bus atviras visuomenei. Įėjimas į Kolonų salę – per Prezidentūros vidinį kiemelį.

 

A. M. Brazauskas bus laidojamas ketvirtadienį Prezidentų panteone Antakalnio kapinėse. Tai bus pirmosios prezidentinės laidotuvės šalies istorijoje. Seimas tylos minute antradienio rytą pagerbė A.M.Brazausko atminimą. Taip prasidėjo Seimo posėdis „Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską palydint“.

 

Lietuvos ąžuolu vadintą politiką pakirto sunki liga. A. M. Brazauskas mirė birželio 26-osios vakarą.

 

www.atn.lt