Gyventojai yra kviečiami burtis į „Saugios kaiminystės grupes“

Šalyje sparčiai kylant nusikalstamumo grėsmei, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, siekdamas efektyvinti vykdomą prevencinę veiklą, 2009 metų pavasarį, paskelbė ilgalaikę kompleksinę prevencinę priemonę „Saugią aplinką kurkime kartu!“

Balandžio 19 d., Sedos seniūnijoje, įvyko susirinkimas, kurio metu buvo svarstomas klausimas „Dėl „Saugią aplinką kurkime kartu“ prevencinės darbo grupės steigimo ir narių išrinkimo“.

Šiuo metu Mažeikių mieste ir rajone jau veikia 11 Saugios kaimynystės grupių daugiabučiuose namuose ir 4-iose seniūnijose: Tirkšlių, Židikų, Viekšnių ir Šerkšnėnų sukurtos prevencinės darbo grupės.

 

Prevencinės darbo grupės „Saugią aplinką kurkime kartu“ tikslas ir priemonės esmė yra bendruomenės narių mobilizavimas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų savo gyvenamojoje aplinkoje užkardimui bei kitai prevencinei veiklai.

 

„Policija labai norėtų kad į prevencinę veiklą, saugant save, savo šeimos narius, kaimynus, aktyviai įsijungtų kuo daugiau jaunų žmonių. Tokiu būdu būtų prisidedama prie nepalankios terpės galimiems nusikalstamumo procesams sukūrimo. Saugią aplinką turi kurti ne vien tik policija, bet ir jos socialiniai partneriai bei patys bendruomenės nariai“, teigė Mažeikių r. PK VTS Prevencijos poskyrio viršininkas A. Bubliauskas.

 

Mažeikių rajono policijos komisariatas tikisi ir kviečia kitas seniūnijas, bendruomenes nelikti abejingomis savo pačių saugumui ir prisidėti prie ilgalaikės kompleksinės prevencinės priemonės „Saugią aplinką kurkime kartu“ vykdymo.

 

{parasas}