Pradedamas rengti specialusis miesto planas

Pasak, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos Daivos Štakonaitės, yra pradedamas rengti Mažeikių miesto specialusis planas, kuriame bus nurodytos laikinųjų prekybos kioskų ar paviljonų, reklaminių stendų bei automobilių stovėjimo aikštelių vietos.Šiuo metu rengiami reikalingi dokumentai.

Pirkimo procedūros bus vykdomos kovo-balandžio mėnesiais. 85 proc. projekto vertės bus finansuojama iš Europos Socialinio fondo, 15 proc. – iš Savivaldybės biudžeto.

Rengti tokį planą nutarta praėjusiais metais. 2009 m. rugpjūčio 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-244 buvo pritarta projekto „Mažeikių miesto ir rajono teritorijų bendrųjų, detaliujų ir specialiųjų planų rengimas“ rengimui. Šių metų sausio pabaigoje pasirašius trišalę sutartį tarp Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, LR Vidaus reikalų ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros, atsirado garantija, kad projektui rengti tikrai bus skirtas finansavimas.

 

{parasas}