Pasirašyta Savivaldybės administracijos ir darbuotojų kolektyvinė sutartis

Kovo 2 d., antradienį, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius ir Savivaldybės administracijos profesinės sąjungos pirmininkė Alvyda Purauskytė pasirašė Savivaldybės administracijos ir darbuotojų kolektyvinę sutartį.

Pasak A. Purauskytės, kolektyvinės sutarties tikslas yra sudaryti palankias sąlygas darniai Savivaldybės administracijos veiklai, garantuoti dirbantiesiems darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, dirbančiųjų saugos ir sveikatos, darbo ir poilsio laiko bei kitas šioje sutartyje aptartas socialines ir ekonomines sąlygas.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinė sąjunga buvo įkurta 2000 m., tačiau 2003 m. jos veikla nutrūko ir buvo atkurta tik 2008 m. pavasarį.

 

{mazeikiai}

{parasas}